Suriname en Frankrijk tekenen contract voor waterbeheer
10 Sep, 16:41
foto
Beelden van minister Riad Nurmohamed bij zijn bezoek aan Frankrijk. (Foto: CDS)


Suriname en Frankrijk hebben een samenwerkings-
overeenkomst getekend over waterbeheer van de Marowijnerivier. De overeenkomst is getekend door de Franse minister van Water en Infrastructuur en minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed. Nurmohamed is op werkbezoek in Frankrijk en heeft onder meer in de stad Marseille op het International Union for Conservation of Nature (IUCN) congres, een presentatie gehouden over de lopende groene projecten in Suriname.

Nurmohamed heeft tijdens zijn buitenlands werkbezoek op uitnodiging van de directeur van het Hydrometrisch en Flood Management Instituut, de Franse stad Nimes aangedaan. Het instituut heeft een presentatie gehouden over het omgaan met overstromingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van State of Art Technology. Deze methoden zullen verder worden besproken, indien mogelijk ook in Suriname worden geïntroduceerd via het Bio Plateau Project tussen Suriname, Frans-Guyana en Brazilië.

Op verzoek van de Nederlandse delegatie bij het IUCN-congres, ging Nurmohamed in Marseille ook in op natuuraspecten in Suriname, Flood Management en Climate Change. Tot de groene projecten horen onder meer het Mangrove-kwelders project, initiatieven over de Coroniezwamp en de huidige hydrologische- en aquatische situatie van de Marowijnerivier. Nurmohamed heeft meegedaan aan de paneldiscussies met als thema ‘Scaling up Nature Based Solutions for Water’ en ‘Sharing Knowledge on Biodiversity’ tussen Suriname, Frans-Guyana en Brazilië en aangezeten bij de Steering Committee van het Bio-Plateau project, eveneens in Frankrijk.

-Nurmohamed sprak op het congres ook over Nature Based Solutions en Case Study’s over Suriname. De kwestie van de Coroniezwamp, zeespiegelstijging en bedreiging van het ecosysteem kwam hierbij aan de orde. De derde Case Study ging over de Marowijnerivier, de enorme vervuiling door kwik, vernietiging van het landoppervlak door erosie en de moderne technologie die binnen het Bio Plateau Project is geïnstalleerd in dat gebied, meldt de Communicatiedienst Suriname (CDS). 

Het project zal tussen 2022-2025 worden vervolgd. Hiervoor is een bedrag van drie miljoen euro aan fondsen vrijgemaakt door de Europese Unie (EU). Tentatief zal Suriname in maart 2022 ook deelnemen aan het Wereld Water Forum. Nurmohamed heeft op het forum bekendgemaakt dat de Bio-Plateau Conferentie in februari 2022 in Suriname wordt gehouden.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July