Dinotha Vorswijk beëdigd als minister
03 Aug, 15:24
foto
President Chan Santokhi heeft Donotha Vorswijk beëdigd tot minister. Zij gaat het bewind voeren over het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi heeft vandaag Dinotha Vorswijk op het presidentieel paleis beëdigd tot minister. Zij neemt het roer op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer over van Diana Pokie, die in ongenade is gevallen bij de top van de ABOP. Vorswijk verruilt haar lidmaatschap van De Nationale Assemblee. Zij was fractieleider van de ABOP.

Santokhi riep de nieuwe minister op om onder alle omstandigheden nuchter en zakelijk te blijven, meldt de Communicatiedienst Suriname. “Blijft u doordenkend in de uitoefening van uw ambt. U gaat de scepter zwaaien over een ministerie dat een historie heeft. Een ministerie dat helaas last heeft van een nogal negatieve beeldvorming, maar dat ook een aantrekkingskracht heeft op velen met goede en soms met minder goede bedoelingen. Grond en bos zijn waardevol, niet slechts voor de staat, voor alle Surinamers. Wij moeten als goede ouders zorgen voor onze bossen en gronden. U heeft als minister daarbij de voortrekkersrol. U zult daarbij het regeringsbeleid moeten volgen om het Surinaamse belang te dienen tot groter welzijn en welvaart voor het Surinaamse volk. Wij zullen u de nodige ondersteuning en begeleiding geven”, zei het staatshoofd.

Hij staatshoofd gaf verder aan dat de regering Santokhi/Brunswijk een succesvolle, maar ook uitdagend jaar achter de rug heeft. Er is volgens hem al een fundament gelegd voor stabilisatie en groei. “De eerste tekenen van herstel zijn al te zien. Ik weet dat nog niet eenieder dat zo ervaart, want gezondmaking doet een beetje pijn. Voor degenen die het te zwaar hebben zal de regering tot een sociaal akkoord komen om wederom koopkrachtversterkende maatregelen te treffen. We zullen een productieve, eerlijke en veilige samenleving creëren. De leefbaarheid zal optimaal verbeterd worden. Ik roep eenieder op om daarin een bijdrage te leveren om een mooi Suriname op te bouwen voor ons allen. Ik ben ervan overtuigd dat deze regering in haar doel zal slagen”, voegde de president eraan toe.

Vorswijk zegt te gaan voor het Surinaamse belang. “Ik ken de historie en ik heb veel gelezen. Ik wil aan de totale gemeenschap zeggen dat we de komende jaren moeten kijken naar resultaten”, liet minister Vorswijk optekenen. Zij zal alvast beginnen met het afhandelen van lopende zaken op het ministerie.

Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September