Nog steeds illegale houtkap in beschermd gebied
19 Jul, 22:38
foto
Een verbodsbord geeft aan dat houtkap ter plaatse verboden is. De sleepweg rechts laat zien dat dit bord wordt genegeerd door illegale houtkappers. (Foto: SRPS)


Er wordt nog steeds illegaal hout gekapt in het door SBB gedemarkeerde beschermde gebied bij de Fredberg. In dit gebied woont onder meer de beschermde rotshaan. De daders, die wonen op de weg naar het gebied, negeren verbodsborden en hebben een ravage aangericht; er zijn overal sleepwegen in het gebied en zeker 60 bomen zijn omgekapt en naar de weg gesleept. De overtreders zijn tot nog toe met hun acties weggekomen.

Onder de gekapte bomen bevinden zich ook de voedselbomen van een groep van 5 slingerapen die een jaar geleden na jaren in gevangenschap, de vrijheid terug kregen in hun natuurlijke habitat. Een van de apen is al weken spoorloos. De Spider Monkey Reintroduction Project Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SRPS) is een project van vrijwilligers die bijna 2 jaar lang bezig zijn met deze apen succesvol voor te bereiden en te begeleiden voor herintroductie, met hulp van donaties van de Surinaamse en Nederlandse supporters. Een aantal van deze apen was de afgelopen maanden volledig onafhankelijk geworden en heeft het gebied tot hun zogenaamde 'home range' gemaakt. Ze kenden alle fruitbomen waar ze hun voedsel konden vinden.

SRPS heeft met toestemming van de concessiehouder Lumprex grote verbodsborden geplaatst. Desondanks zijn de illegale houtkappers toch door gegaan. De verantwoordelijke autoriteit SBB is tot 2 keer toe naar het gebied gekomen op verzoek van SRPS en de daders zijn aangesproken en hebben een waarschuwing gekregen, maar zonder resultaat.

SBB heeft de illegaal gekapte boomstammen gelabeld en een stempel op hen aangebracht, maar afgelopen week hebben de illegale kappers de labels er afgetrokken en de stempels er afgezaagd. ''Ze zijn op dit moment de boomstammen aan het voorbereiden op transport. En zodra die boomstammen weg zijn is het te laat'', geeft SRPS aan in een persbericht.
Het team van SRPS is dag en nacht in het gebied nu om de boel in de gaten te houden en geeft aan dat dit eigenlijk de verantwoordelijkheid is van SBB. De daders moeten volgens het team onmiddellijk gearresteerd en geconfronteerd worden met de consequenties van hun illegale praktijken.
Advertenties