Verhoging stroomtarieven weer op de tekentafel
19 Jun, 21:04
foto


De tariefaanpassing die door de regering aangekondigd is van de stroomtarieven, is weer op de tekentafel. De regering deelt mee via de Communicatiedienst Suriname dat opnieuw aan de slag wordt gegaan met deskundigen om te komen tot een breder gedragen aanpassing van de energietarieven.

Het staat buiten enige discussie dat de huidige tarieven in het kader van de structurele gezondmaking van de economie aangepast moeten worden, stelt de regering. Vanuit de regeringsraad is een team van ministers gevraagd de recente standpunten van maatschappelijke groepen te inventariseren en mee te nemen in de voorbereiding van de nieuwe tarieven.

President Chan Santokhi acht het van groot belang dat de aanpassing van de energietarieven een zo breed mogelijk draagvlak heeft. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen zal nog dit weekend gesprekken voeren met diverse betrokkenen, zoals de VSB, ASFA en KKF. Alle relevante input zal mee worden genomen om te komen tot gedragen voorstellen. Eerder op de dag zijn de inzichten van onder andere de voorzitter en enkele leden van De Nationale Assemblee, alsook van leden van de Staatsraad meegenomen.

In afwachting van de finale besluitvorming omtrent de aanpassing en hoogte van de tarieven, zullen acties gericht op het omzetten van 3 fasen naar 2 fasen aansluitingen gestopt worden. Tevens verwacht de president dat de EBS-directie meer duidelijkheid zal verschaffen over de noodzakelijke kostenbesparende maatregelen die binnen het energiebedrijf genomen zullen worden.

De regering is bereid te luisteren naar alle inzichten waarbij het belang en de draagkracht van de samenleving steeds leidend zal zijn. Uiteindelijk moet een zo rechtvaardige en realiseerbare methodiek worden gevonden om de noodzakelijke tariefaanpassing te realiseren. Ook hier wordt het ontzien van de minst draagkrachtigen in de samenleving voor ogen gesteld.
Advertenties