Santokhi: US$ 1 miljard beschikbaar na akkoord IMF
02 May, 00:00
foto
President Chan Santokhi tijdens de persconferentie via Zoom zaterdagavond.


President Chan Santokhi verwacht dat in totaal US$ 1 miljard beschikbaar zal komen wanneer de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in juni wordt getekend. Op technisch niveau is er al overeenstemming. Wanneer het akkoord met het IMF wordt gesloten, zal gelijk US$ 186 miljoen worden overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en de Carribean Development Bank zullen ook projecten financieren. Dit zei de president tijdens een virtuele persconferentie zaterdagavond.

Het IMF zal US$ 690 miljoen in drie jaar tijd beschikbaar stellen aan Suriname onder scherpe voorwaarden. Het gaat om een Extended Fund Facility, waarbij naast versterken van de monetaire reserve en betalingsbalanssteun ook begrotingssteun wordt gegeven. Vanaf het ondertekenen van de overeenkomst op technisch niveau, moet voldaan worden aan enkele voorwaarden.

Suriname mag niet meer monetair financieren. Santokhi zegt dat dit geen probleem vormt voor de regering, omdat ze  geen voorstander is van monetaire financiering. Er zal hiertoe een overeenkomst worden getekend door de minister van Financiën & Planning en de CBvS. Het Herstelplan en de begroting moeten worden goedgekeurd in De Nationale Assemblee. Het IMF heeft het Herstelplan onder de loep genomen. De komende week zal het aangepaste plan in de regeringsraad worden behandeld. De inzichten van de vakbeweging worden ook meegenomen. Hierna zullen het Herstelplan en de aangepaste begroting aangeboden worden aan De Nationale Assemblee.

Een derde punt dat cruciaal is voor het IMF, is de wisselkoers. Het IMF wil dat deze losgelaten moet worden, terwijl de regering de wisselkoers beheersbaar wil houden. Er zijn negen maatregelen volgens de president om de wisselkoers te beteugelen. Drie van ze zijn reeds in uitvoering. Binnenkort volgen de andere maatregelen. Tot juni heeft de regering de tijd om de koers te beteugelen. Dan wordt besloten of de koers wordt losgelaten. Indien de koers losgelaten was, zou in februari al overeenstemming bereikt kunnen worden met het IMF, merkte Santokhi op.
Advertenties

Thursday 21 October
Wednesday 20 October
Tuesday 19 October