Rvc Telesur herstelt goede naam en eer Headley
06 Mar, 03:58
foto
Russ Headley


Vier jaar na zijn schorsing door de toenmalige minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, is de naam van Russ Headley, Chief Financial Officer van Telesur, gezuiverd. De raad van commissarissen (rvc), onder leiding van Sanjay Raghoebarsingh, benadrukt in een brief aan Headley dat de beschuldigingen die geuit waren aan zijn adres, onterecht waren en dat de kwestie volledig is afgesloten.

Hoewel de naam van Headley is gezuiverd, is het dienstverband met hem als financieel onderdirecteur per eind februari eervol beëindigd. De functionaris wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het bedrijf. Headley heeft in 1993 als student-stagiair zijn intrede gedaan in Telesur en heeft volgens de rvc door zijn inzet goede carrière gemaakt in het bedrijf.

Miranda heeft op verzoek van de toenmalige rvc onder leiding van Gardelito Hew A Kee het besluit genomen om Headley te schorsen. Hij stelde dat indien Headley onschuldig blijkt te zijn, zijn naam zal worden gezuiverd. De nieuwe rvc die in augustus 2020 aantrad, heeft kennis genomen van het feit dat Headley vier jaar inactief is geweest door de schorsing.

De rvc heeft inzage gehad in alle beschikbare documentatie, inclusief het CLAD-rapport. Tevens zijn alle betrokkenen gehoord, onder wie ook leden van de voormalige rvc, directie, vakbond en Headley. De rvc heeft geconcludeerd dat al die jaren geen oplossing is gebracht in het geschil tussen de toenmalige rvc en Headley. De rvc heeft op basis van het onderzoek besloten dat alle aantijgingen onterecht waren. De goede naam en eer van Headley is formeel hersteld. 
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April