SAGK: integreer alternatieve geneeskunde in gezondheidszorg
20 Feb, 10:31
foto


Het huidige gevoerde beleid van het ministerie van Volksgezondheid jegens de natuur en traditionele geneeskunde, is volgens de Stichting Alternatieve Geneeskunde Grantangi Kondre Mama (SAGK) aantoonbaar agressief van aard, in plaats van faciliterend en inclusief. In een persbericht zegt de SAGK dat het bij herhaling aangeven dat eerder verkregen overheidserkenning zal worden ingetrokken, getuigt van dat agressieve beleid.

Het ontgaat de minister van Volksgezondheid dat de overheidserkenning niet gekoppeld is aan enige staatstoets, die overigens niet bestaat, geeft de stichting aan. Het functioneren van natuur en traditionele genezers is niet afhankelijk van betreffende overheidserkenning. De SAGK zet uiteen dat onderhavige overheidserkenning slechts een bevestiging is van de erkenning die de genezers genieten bij grote delen van de samenleving, die overigens ook het parlement en de regering democratisch legitimeren.

Uitvoering geven aan het, op persoonlijke inzichten gebaseerde voornemen, om de verleende overheidserkenning in te trekken, zal de betrouwbaarheid van de overheid ondermijnen en bijdragen aan willekeur binnen het overheidsbestuur. De burger en de derde-belanghebbende moeten erop kunnen vertrouwen dat een verkregen overheidserkenning niet afhankelijk is van een toevallige minister. De SAGK raadt de minister daarom ten stelligste af om dat voornemen uit te voeren.

Eveneens onderdeel van het agressieve beleid is de constante roep om ordening. Hoewel essentieel, stelt de SAGK zich op het standpunt dat, gelijk als bij de Westerse geneeskunde continue ordening op basis van de voortschrijdende ontwikkelingen binnen de sector en de samenleving pas kan geschieden na formele erkenning en regulering.

De SAGK zegt uit te kijken naar de officiële uitnodigingen van zowel het ministerie van Volksgezondheid als van De Nationale Assemblee om daadwerkelijk en effectief gezamenlijk te werken aan de erkenning en regulering van de natuur en traditionele geneeskunde als onderdeel van de nationale gezondheidszorg.

Op initiatief van Assembleelid O. Kanape, zal De Nationale Assemblee met enige prioriteit de door de SAGK ingediende concept kaderwet in behandeling nemen, schrijft de organisatie die aangeeft dit gegeven bijzonder te waarderen.

Wednesday 03 March
Tuesday 02 March
Monday 01 March