Het leven van een student Anno 2021
17 Jan, 18:54
foto


Ensuring quality higher education is one of the most important things we can do for future generations (Ron Lewis)

Er bestaan geen twijfels over dat onderwijs een belangrijke pijler voor duurzame ontwikkeling van het ontwikkelingsniveau is van ons land. Ook onze beleidsmakers zijn het hier op papier eens mee, gezien er in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 is opgenomen dat onderwijs en opleiding de belangrijkste instrument zijn voor het ontwikkelen van human capital. Als belangrijke pijler voor de ontwikkeling in de breedste zin des woord, zal onder elke omstandigheid onderwijs als prioriteit gesteld moeten worden op beleidsniveau.

Wanneer ik kijk naar de huidige situatie en de besluiten die er genomen worden, vraag ik mij af hoe serieus dit statement wordt ondersteund door de belangrijke actoren binnen onze samenleving. Hoewel ik begrijp dat de huidige Covid-19 situatie voor heel wat onregelmatigheden gezorgd heeft, ben ik ervan overtuigd dat wij als samenleving veel meer kunnen doen om het onderwijsproces voort te zetten.

Het voortzetten van het onderwijsproces, ook in deze periode, is van belang omdat het ons dwingt investeringen te doen die duurzaam een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Surinaamse onderwijsvisie, zoals die is opgenomen in ons ontwikkelingsplan.

Als student kan ik getuigen van de verschillende knelpunten waarmee wij geconfronteerd worden vanwege de Covid-19 maatregelen maar ook vanwege de huidige financiële situatie in het land:
1. Achterlopen van je studieperiode
2. Het oplopen van gemaakte studiekosten/studieleningen
3. Het moeten opgeven van je studie, vanwege de verhoogde studiekosten
4. Niet in staat zijn online lessen te volgen vanwege de hoge internetkosten en slechte verbindingen.

Als student breng je vaak offers, zonder ervan verzekerd te zijn dat je in de toekomst ‘een betere kans zal hebben’ zoals ons van jongs af aangeleerd wordt. Ik vind dat er vanuit de beleidsmakers meer gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor studenten.
- Waarom wordt er niet geïnvesteerd in een ‘no data usage’ platvorm? Providers hebben jarenlang ‘no data usage’ applicaties zoals Facebook aangeboden. Zou dat niet kunnen voor platvormen zoals Google classroom, Zoom of Moodle?
- Zouden studenten niet geholpen kunnen worden aan computers en laptops die zijn afgeschreven door de overheid en particulieren door ze voor een symbolisch bedrag te verkopen?
- Zouden onze beleidsmakers geen beroep kunnen doen op het bedrijfsleven om hun faciliteiten ter beschikking te stellen van studenten uit de buurt? Mijn complimenten aan dhr. Koster voor dit geweldig voorbeeld.
- Waarom wordt er niet gewerkt aan een gefaseerde subsidie voor internet, vooral omdat de prijzen van de nutsvoorzieningen waaronder elektriciteit, zijn verhoogd? 

Een investering in online educatie is nimmer een verloren investering, integendeel kan het helpen om de visie van ons (lees de regering) te realiseren. Met online afstandsonderwijs kun je namelijk de drempel voor werkenden om een opleiding te volgen, vergroten. Ik denk hier dan aan avond AdeKUS opleidingen die online kunnen plaatsvinden. We moeten immers ernaar streven het gemiddelde niveau van de Surinaamse burger op te krikken.

Er zijn heel veel mogelijke oplossingen te bedenken. Het bedenken hiervan hebben de jongeren, onder leiding van Ispeak, in augustus 2020 reeds gedaan. Echter zonder te merken dat de voorstellen in overweging genomen zijn.  Indien de voorstellen praktisch niet werkbaar zijn, kan dat gecommuniceerd worden zodat studenten dit weten en weten dat eraan gewerkt wordt.
 
Furnen. D Kofie
“I dedicate my life to the struggle of the Surinamese Youth”
furmove@gmail.com

Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March