Newmont belicht maatschappelijke betrokkenheid
15 Jan, 06:40
foto
Een donatie van Newmont (Foto: Newmont Suriname)


"Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam opererend en verantwoordelijk mijnbouwbedrijf", laat Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations van Newmont Suriname, optekenen in een persbericht van de onderneming. Newmont blikt tevreden terug op zijn maatschappelijke betrokkenheid gedurende het afgelopen jaar.

Het bedrijf geeft aan dat het op velerlei gebied een bijdrage levert aan de Surinaamse economie en de totale
samenleving. Newmont heeft in het afgelopen jaar invulling gegeven aan enkele van zijn aandachtsgebieden: het “local content’ beleid en zijn community investment strategie. Dit beleid beoogt onder meer verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van Surinaamse arbeidskrachten ter benutting van Newmont’s mogelijkheden.

Newmont biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 personen. Hierbij gaat het om eigen medewerkers en loontrekkers werkzaam bij toeleveranciers. Ten aanzien van zijn lokale toeleveranciers is het beleid van Newmont gericht op een duurzame verhoging van hun toegevoegde waarde. Dit wordt bewerkstelligd door capaciteitsversterking, productontwikkeling met als uiteindelijk resultaat verhoogde leveranties en dienstverlening aan Newmont.

Newmont is ook bezig om het traject ‘alternative livelihood’ uit te voeren. Personen uit lokale gemeenschappen waar het bedrijf operaties heeft worden door deelname aan een ontwikkelingsprogramma in de gelegenheid gesteld om de transitie te doen uit de kleinschalige goudsector naar alternatieve economische activiteiten om zodoende hun levensonderhoud te kunnen continueren.

Newmont noemt de financiële afdrachten aan de overheid in de vorm van royalties, belastingen en rechten en de samenwerking met partner Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. als kenmerkende voorbeelden van zijn positie als inclusieve corporate burger. Het bedrijf geeft aan dat het ook bijdraagt aan de verbetering van de governance en de financiële transparantie van de mijnbouwsector door participatie in de Multi-Stakeholder Groep van het Extractive Industries Transparency Initiatief (EITI).

Investeren in de gemeenschap
Newmont legt uit dat zijn community investment activiteiten zijn gericht op verbetering van de sociale en economische weerbaarheid van gemeenschappen die wonen in gebieden waar het bedrijf opereert en direct beïnvloed worden door zijn operaties. De focus van de activiteiten van het afgelopen jaar was voornamelijk gericht op de gezondheid, educatie, capaciteitsontwikkeling en economische groei van deze doelgroep. Ondanks de diverse uitdagingen die kwamen met de Covid-19 pandemie is Newmont er toch in geslaagd om enkele van de community investment projecten zoals alfabetisering en gecertificeerde graafmachine trainingen aan 45 personen van de lokale gemeenschap, uit te voeren.

Ook is via de Community investment Committee (CIC) in 2020 aan kwetsbare groepen in onze samenleving gedoneerd. Voor donaties vanuit de CIC is er voor het afgelopen jaar ongeveer $ 200.000 uitgegeven. Zo ontvingen 17 kindertehuizen, als onderdeel van een jaarlijks terugkerend initiatief, vorige maand een donatie van SRD 15.000.
Bij het Community Development Fund (CDF) dat in 2016 is opgericht is er een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur zal een herstart maken nadat het fonds geruime tijd nauwelijks actief is geweest. Nieuwe projecten met een duurzaam karakter zullen ten behoeve van en in nauwe samenwerking met de Pamaka gemeenschap worden geïdentificeerd en uitgevoerd. Newmont draagt USD 1 bij aan het fondsvermogen van het CDF voor elke ounce goud die geproduceerd en verkocht is.

In het persbericht schrijft de onderneming dat zij zich met betrekking tot de pandemie blijft inzetten om Covid-19 in Suriname te helpen bestrijden. Het Covid-19 Fonds van Newmont heeft een fondsvermogen van $1.200.000. Hiervan is in 2020 bijkans $700.000 aan apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan gezondheidsautoriteiten en aan medische faciliteiten in Paramaribo en omliggende gemeenschappen. De afgelopen maanden is nauw samengewerkt met SU4SU om Covid-19 donaties te coördineren.
Advertenties