140 projecten en maatregelen in Crisis- en Herstelplan
14 Jan, 01:52
foto
In het CHP zijn 140 maatregelen en projecten opgenomen die uitgevoerd zullen worden in de komende twee tot drie jaren.


Het Crisis- en Herstelplan (CHP) is bedoeld om de financieel-economische crisis tegen te gaan en de overheidsfinanciën weer beheersbaar te maken. Dat vergt een aantal maatregelen. Er zijn maatregelen opgenomen om de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen, zodat de overheidsbegroting stapsgewijs weer in evenwicht komt. Tegelijkertijd zijn er maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de bevolking niet te zwaar belast wordt, maar via een Sociaal Vangnet ondersteund wordt in de moeilijke periode. Ook worden er maatregelen getroffen en projecten uitgevoerd die misschien niet meteen zorgen voor inkomsten op korte termijn, maar wel dat er meer werkgelegenheid komt en investeringen gedaan worden voor de middellange en lange termijn. Dit staat in het CHP dat nu ter discussie is bij diverse maatschappelijke groepen.

De regering stelt geen andere keuze te hebben dan een CHP uit te voeren, omdat het alternatief tot onacceptabele verdere verarming zal leiden. De noodzaak tot het treffen van herstelmaatregelen heeft tot gevolg dat het CHP vooralsnog niet tot grotere welvaart voor allen zal leiden. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden die er op gericht zijn de basis van de economie weer gezond te maken. Een aantal daarvan zal echter leiden tot prijsstijgingen en tijdelijke koopkrachtvermindering bij delen van de huishoudens. Via andere maatregelen zal ervoor gezorgd worden dat de kwetsbare groepen in deze periode ondersteund worden.

In totaal zijn er 140 maatregelen en projecten die binnen het CHP uitgevoerd moeten worden in de komende twee tot drie jaren, waarbij een extra inspanning in 2021 geleverd moet worden. Deze maatregelen en projecten zijn voor een deel besproken met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) met name de fiscale (begrotingsbeleid) en monetaire maatregelen/projecten, omdat deze vooral moeten zorgen voor de stabilisatie van de economie. De maatregelen van het Sociaal Vangnet zijn ook aan het IMF voorgehouden, terwijl de overige maatregelen en projecten niet met het IMF besproken zijn, maar wel van belang zijn om de economie en samenleving te herstellen en op een groeipad te zetten.

De begrotingsmaatregelen leveren bij elkaar SRD 4.7 miljard op aan inkomsten en besparingen in 2021, terwijl de maatregelen van het Sociaal Vangnet 3,1 miljard kosten. Daarnaast wordt er SRD 3 miljard uitgegeven aan overige maatregelen en projecten.

Wat werkgelegenheid betreft, is het volgens het CHP verwachtbaar dat in 2021 enkele duizenden arbeidsplaatsen die door Covid-19 verloren zijn gegaan weer geheractiveerd kunnen worden, vanwege een Covid Noodfonds van SRD 300 miljoen ter ondersteuning van bedrijven. Daarnaast is verwachtbaar dat er door nieuwe particuliere investeringen van U$ 685 miljoen ca. 11.000 banen bijkomen plus nog ongeveer 1.250 banen als effect van de public investments. Dit is voorlopig ook de verwachting voor 2022 en 2023.

U kunt het CHP hier downloaden.
pdf-icon.gif Herstelplan_2021-2022_Final_concept.pdf                
Advertenties