Read kondigt laatste termijn aan als SWOS-voorzitter
05 Jan, 04:43
foto
Lloyd Read bouwt af als voorzitter van de vakbond bij Staatsolie.


Lloyd Read die al 35 jaar leiding geeft aan de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS) heeft zijn laatste termijn als bondsvoorzitter bij Staatsolie aangekondigd in zijn eindejaarstoespraak. Hij zegt dat hij al geruime tijd heeft gewerkt aan adequate opvolging om zijn opvolgers voor te bereiden op de zware taken die de bond heeft.

De bond moet volgens Read onder meer de continuïteit van het bedrijf, waarin de arbeidsomstandigheden en  -voorwaarden een zeer belangrijk deel van uitmaken. Uiterlijk maart worden de uitgestelde verkiezingen van het bondsbestuur gehouden, stelde Read in het vooruitzicht. "Als voorzitter zal ik dit jaar voor de laatste keer de bestuursverkiezing ingaan en zal als het bestuur is gekozen, geleidelijk aan eruit stappen." De vakbondsman zegt dat hij de jongeren, die langzaam maar zeker door het opvolgingsproces zijn gegaan -bewapend met integriteit, ervaring, deskundigheid, durf en moed- de gelegenheid zal bieden om leiding te geven aan de vakorganisatie.

Read heeft de SWOS helpen oprichten en heeft samen met opeenvolgende besturen erkenning afgedwongen. Hij heeft de organisatie gevestigd en ontwikkeld. Hij voerde de medewerkers terug naar de strijd die SWOS vaker heeft moeten voeren voor het bereiken van goede cao's, voor een goed pensioenfonds en voor geïndexeerde lonen en het behoud daarvan. De vakbond heeft ook strijd moeten voeren tegen de verkoop van Staatsolie en voor bescherming van de gelden in het pensioenfonds. Tegen politisering van het bedrijf moest ook de vakbond in stelling komen.

Zich richtend tot de werknemers zei Read dat Staatsolie voor Suriname de laatste strohalm is die de economie van het land moet aanzwengelen en daarnaast de vele schulden van de natie moet helpen betalen om uit deze economische malaise te kruipen. Staatsolie moet ook perspectieven bieden voor een goede toekomst van onze kinderen en kindskinderen. "Zowaar een zware, maar dankbare taak." Read is ervan overtuigd dat met de kracht van de Almachtige "wij ook deze zware taak kunnen volbrengen."
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March