ABOP: Lokale ondernemerschap voor financiële onafhankelijkheid
25 Nov, 16:47
foto


Wat zegt 45-jaar staatkundige onafhankelijkheid ons? Gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen decennia kunnen wij als burgers zeggen dat wij veel turbulenties ervaren hebben op het traject naar zelfstandigheid. Nog steeds is de weg niet wat het wezen moet. Daarom zullen wij als natie meer moeten gaan investeren in de sectoren - landbouw, dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs, allemaal beleidsgebieden die duurzame ontwikkeling voor het land teweegbrengen. Verder moet de overheid een gunstig klimaat creëren om ondernemerschap te bevorderen en goede afzetmarkten aan te boren voor de lokale ondernemers.

Onze reputatie als land op het gebied van doing business is niet wat het wezen moet en daar moet binnen afzienbare tijd verbetering in komen. Volgens het rapport van Doing Business 2020 van World Bank Groups staat Suriname op de 162e plek. Dit is geen rapportcijfer waarop we trots kunnen zijn. Om deze positie te verbeteren, moet de overheid samen met de lokale ondernemers creatieve oplossingen aandragen die niet alleen zullen zorgen voor een betere plaats op de index van Doing Business, maar die er tevens voor zullen zorgen dat het land meer deviezen zal kunnen verdienen.

Laten wij de rest van de wereld tonen dat wij in staat zijn zelfstandig te worden door onze economie te verbeteren. De ABOP zal zich blijven inzetten voor de welvaart en het welzijn van iedere Surinamer, ongeacht huidskleur, geloof of sociaal maatschappelijke status. De ABOP is zich ervan bewust dat er nog veel ongelijkheid voorkomt in ons land. De partij zal daarom de marrons niet vergeten, die in verschillende maatschappelijke sectoren nog een achterstand vertonen. We hebben het over onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en de toegang tot de moderne technologie.

Het wegwerken van die achterstand is een zeer belangrijke doelstelling van onze partij, want door het verbeteren van de positie van een deel van de bevolking verhoog je de welvaart en het welzijn van de hele natie. Als het goed gaat met het volk, zal het ook goed gaan met Suriname. Tot slot, een toepasselijk gedicht van René de Rooi dat hij in 1968 schreef onder de schuilnaam  Marcel de Bruin.

Dagorder

Geef dit land toch niet over
Wij zijn nog niet allen dood
Al lijkt het bijwijlen somber
Ons hart blijft heroïsch en groot
Geef het niet over
Verman u
Bezie het beminde bezit
Het erfdeel van onze vaderen is dit
Zij en ik en de felle rebellen
Wij zwaaien geen witte vlag
Maar verbeiden
Hardnekkig, verbeten
De trotse bloedeigen dag
Geef het niet over
Sta recht!
Kerf uit uw wonden de etter
En vecht.


De ABOP wenst de totale samenleving wan swit’ Srefidensi!

Advertenties