Suriname op een kruispunt voor economische stabilisatie
14 Nov, 08:32
foto


Ons land staat momenteel aan de vooravond om een ongekende economische inhaalslag te maken. Het enige wat Suriname kan weerhouden om op korte termijn een nationale economische stabilisatie neer te zetten is een mismanagement in zowel de publieke als de particuliere sector. De huidige economische vitaliteit van Suriname in termen van financiële armslag, is zeer kwetsbaar. Toegegeven moet worden dat de huidige minister van Financiën, de beheerder van de staatsfinanciën, zijn uiterste best doet om met kunst en vliegwerk het bloeden te stoppen. Hierdoor gloort er weer wat hoop aan de horizon.


Door het financiële wanbeleid van de vorige bestuurders is de economie in vele opzichten behoorlijk ontspoord en moeten de huidige beleidsbepalers enorm veel pijnlijke maatregelen treffen om het geheel weer op het juiste spoor te krijgen. Het schuldenvraagstuk verdient bijzonder veel aandacht. Ter wille van een evenwichtige sturing van de nationale en internationale schulden zullen de ter zaken deskundigen met de schuldeisers om de tafel moeten gaan zitten om middels een juiste formule een dusdanige modificatie te bewerkstelligen ter afbouwing van deze financiële verplichtingen. Het geheel van dit proces zal begeleid moeten worden door een eerlijke en transparante communicatie met het volk van Suriname. Een achterdochtige opstelling en benadering van zaken moet helemaal achterwege worden gelaten. Alle facetten omtrent de pijnpunten wat betreft de schuldenlast moeten echt in alle eerlijkheid en openheid besproken worden met de totale samenleving, immers het is de samenleving die dit moet terugbetalen.


Naast het geprojecteerde penibele beeld, is er een keerzijde van de medaille. Dit zelfde land met zoveel nationale en international schuldverplichtingen en slechte credit rating van de internationale ratingbureaus, heeft ook een ongekende potentie aan natuurlijke hulpbronnen. Middels een professionele aanpak van zowel de publieke als de particuliere sector kan dit land op korte termijn uit het slop worden gehaald. Het is nu de hoogste tijd waar we alle positieve krachten in nationaal belang samen moeten bundelen om middels de rijkdommen waarmee we zijn gezegend door de voorzienigheid economische stabilisatie, groei en vooruitgang neer te zetten. Wanneer we met elkaar vechten staan buitenlanders te popelen om hier neer te strijken om big business te doen. Dit alles wordt geïllustreerd door de recente verschijning van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, Mike Pompeo, hier te lande. Dat wil zeggen ze hebben hun belangen al gedefinieerd. We moeten met ons allen eens het Surinaamse belang gaan definiëren en vanuit dat perspectief gaan dealen met het buitenland om een concrete vertaalslag van onze natuurlijke potentie te maken naar klinkende munten. 


Ettiré Patra

Advertenties