Begroting 2020: Gajadien wil exact personeelsbestand
10 Nov, 00:00
foto
Coalitiefractieleider tevens voorzitter van de begrotingscommissie, Asiskumar Gajadien. (Beeld: DNA)


Tijdens de behandeling van de begroting 2020 zijn indringende vragen gesteld aan de regering. Vertegenwoordigers van alle districten hebben problemen aan de orde gesteld. Coalitieleden hebben zich vooral gefocust op de eerste helft van 2020, waarbij vooral Patricia Etnel (NPS) diverse vragen heeft gesteld over projecten die uitgevoerd zouden worden. Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien (VHP) wenst eveneens uitvoerige antwoorden van de regering, waarbij het duidelijk moet worden wat de stand van zaken is die de regering heeft overgenomen. Tot en met medio juli was regering-Bouterse verantwoordelijk voor de begroting, die aangepast is door de regering.

Gajadien voert aan dat de operationele kosten van 2019 rond de SRD 3,7 miljard waren. De begroting is in oktober 2019, acht maanden vóór de algemene verkiezingen, ingediend. "Dezelfde regering laat deze kosten oplopen naar bijkans SRD 4,7 miljard, dus SRD 1 miljard meer alleen omdat er verkiezingen waren. Grootste deel hiervan bestaat uit kosten voor de duizenden personen die zijn aangetrokken. Was een groot deel van deze nieuwe ambtenaren ook erin getrapt, dan hadden we vandaag een voortzetting van het verval in het land. Regering mogen wij nu wel de exacte weergave van het personeelsbestand. Het is dan ook goed om op te merken dat de vorige regering de laatste 30 maanden steeds maandelijks middels leningen de lonen en salarissen, alsmede aanverwante betalingen heeft gefinancierd. Terwijl deze regering deze trend binnen 2 maanden heeft veranderd. Er zijn geen enorme inkomsten bijgekomen, maar het door besparingen, geen verspilling en natuurlijk geen corruptie. Maar de regering zou ons hieromtrent beter kunnen informeren," merkte Gajadien op.

Volgens de ramingen van 2020 waren de programma’s 10 miljard SRD. In de nota van wijziging zijn deze programma’s 8.5 miljard SRD. Vanwege verhoogde personeelskosten en hieraan gerelateerde kosten zijn de operationele kosten verhoogd, maar de totale uitgaven blijven ongeveer dezelfde, daar er gesnoeid is in de programma’s waar mogelijk. Groot verschil is te merken bij de inkomstenzijde waar de middelen geraamd waren voor 2020 SRD 12.5 miljard is nu opgebracht SRD 7.5 miljard. Hierbij is bijkans SRD 4 miljard leningen teruggebracht en minder inkomsten uit de belastingen. Gajadien vindt het tekort van bijkans SRD 5.7 miljard te hoog.

Gajadien wil weten of de voortvluchtige minister Gillmore Hoefdraad nog salaris ontvangt. "We merken dat personen die een verdachte status hebben en ook opgesloten zijn, nog renumeratie ontvangen", stelt Gajadien. Hij wil ook een overzicht krijgen van personen die aangetrokken zijn als consultants en hier en daar ingezet worden. Volgens hem wordt een bejaarde persoon reeds jaren ingezet bij Surpost en ontvangt bijkans SRD 10.000 per maand, maar heeft nimmer iets gepresteerd. De behandeling van de begroting gaat dinsdagmorgen door. Dan wordt de eerste ronde van De Nationale Assemblee afgehandeld. De regering komt volgende week aan het woord.
Advertenties