NPS-hoofdbestuur staat achter partijvoorzitter Rusland
07 Nov, 22:31
foto


Op een hoofdbestuursvergadering van de Nationale Partij Suriname (NPS) is zaterdagmiddag bijeengeweest. Een van de agendapunten was bespreking van de brief van de hoofdbestuursleden Orpheu Marengo, Ruth Renfurm-Coutinho en Silenta Neslo. De overige hoofdbestuursleden zijn niet te spreken over de wijze waarop er ongegronde en verkeerde informatie publiekelijk is besproken, waarbij de naam en eer van de voorzitter onterecht is geschonden. Hierdoor is niet alleen het aangezicht van de voorzitter, maar ook van de NPS onterecht geschonden en wordt het harde werk van diverse personen, afdelingen, structuren en organen voor verdere groei van de partij teniet gedaan. Dit stelt het hoofdbestuur in een verklaring. 

 Op de vergadering was slechts Neslo aanwezig; Renfurm en Marengo hadden afgemeld. Neslo en alle overige hoofdbestuursleden zijn in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven over de inhoud van de brief. Neslo heeft de vergadering vroegtijdig verlaten. Staande de vergadering hebben leden hun misnoegen geuit over de wijze van communicatie waarbij er vooraf nimmer intern momenten zijn geweest om met anderen over de inhoud van gedachten te wisselen. Leden van het hoofdbestuur zijn dan ook van mening, dat een en ander een actie is van slechts drie anderen.

Vanwege het feit dat de briefschrijvers hun acties voortzetten met alle negatieve gevolgen voor de NPS, is vanuit de vergadering naar voren gekomen dat het vertrouwen in die drie leden ernstig is geschaad. Het hoofdbestuur spreekt zijn volle vertrouwen uit in de leiding van de partij, haar voorzitter Gregory Rusland en de stootkracht van de overige leden, structuren en organen om de partij op het pad te houden van verdere groei en ontwikkeling.

De verklaring is getekend door de hoofdbestuursleden: Jerrel Pawiroredjo, Hesdy Pigot, Ronny Oemar, Irshaad Fatehmahomed, Gregory Rusland, Patricia Etnel, Roseline Daan, Dorothy Hoever en Andy Lau. 
Advertenties