Actie bond Medische Zending gaat onverkort door
05 Nov, 14:48
foto
Vakbondsleider Roy Haverkamp


Het personeel van de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) blijft onverkort actie voeren totdat de lonen worden uitbetaald. Dit besluit heeft de bond dinsdag voorgehouden aan de directie van de instelling. “Tot op dit moment heb ik geen bericht ontvangen, dat het in orde is. Dat de overmaking heeft plaats gevonden en dat het salaris op de mensen hun rekening is gestort,” zegt Roy Haverkamp voorzitter van de Medische Zending Werknemersorganisatie. 

“Je kan niet prettig werken als je weet dat je dingen moet aflossen of betalen en je hebt het geld niet om het te doen,” zegt Haverkamp. Hij geeft aan dat er tussen de bond en de MZ leiding goed wordt gecommuniceerd. Er zijn afspraken gemaakt met de afdeling Human Resource Management dat er contact wordt gemaakt zodra er geld is overgemaakt. De vakbondsleider zegt dat het even goed leek te gaan na de acties die gevoerd zijn in juli, ook om late salaris uitbetalingen.

Volgens de bondsvoorzitter blijkt dat er nu vanuit de regering gevraagd wordt dat er een begroting moet worden opgemaakt met de meest noodzakelijke uitgaven. “Dat is gedaan en het is opgestuurd. Maar nu blijkt dat maar een deel van die begroting is overgemaakt waardoor het bedrijf niet in staat is om salarissen uit te betalen,” zegt Haverkamp. Het is voor hem onduidelijk waar er is gesnoeid in de begroting of wat is weggehaald. 

Volgens de cao-afspraak moet op de 28e van de maand worden uitbetaald. De bondsvoorzitter geeft aan dat het bedrijf vroegtijdig heeft doorgegeven dat het moeilijk was om deze maand op tijd uit te betalen. Die afspraken zijn nagekomen. “Het ligt gewoon aan Financiën of Volksgezondheid om over te maken. We vinden dat het niet zo kan. De mensen zetten zich ontzettend in vooral nu met die covid-19 situatie”.  Er wordt slechts dispensatie verleend aan spoedgevallen op poliklinieken die uitgevoerd moeten worden en de ambulance.

Raoul Lith
Advertenties