Bigisma-project vraagt aandacht voor ouder worden
04 Nov, 04:41
foto
(Beeld: pexels.com)


Rotary Club of Paramaribo (RCP) brengt met het Bigisma-project het onderwerp ‘ouder worden’ onder de aandacht van de gemeenschap. Ouderen zijn volgens RCP vaak een vergeten groep in de maatschappij en het project moet een bijdrage leveren aan het aangenamer maken van hun leven. Er zal bijzondere aandacht zijn voor het verschijnsel dementie. Deze maand gaat een (social) mediacampagne van start en in de komende maanden volgen nog veel meer activiteiten, al dan niet aangepast aan de Covid-19-situatie.

Ook ligt het in de bedoeling om drie tv-spotjes uit te brengen over ouderen. In de komende maanden volgen ook nog andere bewustwordingsactiviteiten zoals een seminar/workshop over dementie en diverse sessies met directbetrokkenen. De activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied van ouder worden.

Uit cijfers van 2018 van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), blijkt dat maar liefst 12% van de bevolking boven de 60 jaar is, geeft RCP aan. Ouder worden hoort bij het leven. Het verouderingsproces begint bij ieder individu vanaf het moment van de bevruchting. Echter is men zich er pas van bewust bij het zien van de eerste rimpels of grijze haren, of wanneer de eerste ‘ouderdomskwaaltjes’ zich voordoen, zoals verstrooidheid, een minder fijne motoriek of een slechter wordend gehoor.

De meeste mensen weten zich geen raad wanneer er bij het ouder worden, ook nog dementie/alzheimer bij komt kijken, meent RCP. De doelgroep zijn ouderen in het algemeen, ouderen die leven met dementie/alzheimer (al dan niet in een verzorgingstehuis) en familie en vrienden (waaronder ook de mantelzorgers) van ouderen die aan (een vorm van) dementie lijden.

Het Bigisma-project heeft meerdere doelen:
-    Begrip en aandacht vragen voor ouder worden en de impact daarvan op ouderen zelf en op hun omgeving.
-    Bewustwording over dementie/alzheimer in het proces van ouder worden, hoe deze ziekte in een vroeg stadium te herkennen en hoe ermee om te gaan. Vroege diagnose is mogelijk en van belang om het proces tijdig te monitoren en eventueel te vertragen.
-     Taboe verminderen ten aanzien van ouder worden met (een vorm van) dementie.
-    Activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de mantelzorg. Het is van groot belang dat de familie, waaronder de mantelzorgers, tijdig goede begeleiding krijgen om hiermee om te gaan. 

De Rotary-jongeren van de Interact Club of Paramaribo Creating a New World en de Rotaract Club of Paramaribo doen ook mee aan het project. Om de Covid-19-situatie wordt interactie met ouderen (in tehuizen) nog vermeden. Enkele thema’s die afhankelijk van de Covid-19 situatie al dan niet (aangepast) aan bod zullen komen: ouderen en technologie, bewegingsdagen in de verzorgingstehuizen, het opzetten van een (mobiele) bibliotheek, wandelroutes uitzetten, voorleesdagen, uitjes en spelletjesdagen, meldt de voorlichting van RCP.
Advertenties