Reactie op verklaring bestuur AdeKUS
30 Oct, 02:22
foto


Het bestuur van de universiteit heeft een reactie gegeven op mijn artikel over de benoeming van lectoren en hoogleraren die niet aan internationale standaarden voldoen.

1. In zijn reactie gaat het bestuur totaal niet in op de criteria die gehanteerd zijn voor de benoemingen en met name het aantal publicaties van de voorgedragen personen. Hierdoor is nog steeds niet duidelijk of de voorgedragen lectoren en hoogleraren voldoen aan internationale standaarden. Zoals door mij aangegeven liggen de overgangscriteria heel ver af van internationale standaarden en zelfs van de functiebeschrijvingen waar het bestuur aangeeft sedert 2017 mee bezig te zijn. Aan de essentie van mijn artikel is het bestuur dus voorbij gegaan.

2. Het bestuur heeft het alleen over de procedure. Daarbij geeft het bestuur zelf aan dat het de voordrachten van de faculteiten kennelijk geaccepteerd heeft zonder enige externe toetsing. Hij geeft aan dat de benoemingscommissie geen individuele kandidaten getoetst heeft. Voor wie de universiteit kent indiceert dit dat deze commissie de vingers kennelijk niet wilde branden aan de vele slechte voordrachten. Om dit te vermijden is er in het verleden daarom een speciale benoemingscommissie voor voordrachten van hoogleraren in het leven geroepen, waar ook personen van andere universiteiten en gerenommeerde personen van buiten de universiteit in zaten. Het bestuur geeft niet aan waarom dit niet is gedaan, maar dat is blijkbaar omdat men geen externe toetsing door deskundigen wenste. Het past een bestuur dat zelf de competenties niet heeft om de toetsing te doen, dat het externe verificatie zoekt. Indien je dat niet doet dan ben je als bestuur niet bezig met een zorgvuldig en transparant proces.

3. Het bestuur geeft aan dat de decanen en secretarissen getekend hebben, alsof dat compenseert voor de criteria. Op andere universiteiten zijn decanen en secretarissen zelf hoogleraren en lectoren, maar op de AdeKUS is dat vaak niet het geval. Bovendien moesten de decanen en secretarissen (en de benoemingscommissie) slechts werken met de ‘bevorderingscriteria’ van het bestuur.

4. Het is krom dat het bestuur aangeeft dat achteraf ‘zal worden nagegaan of de wetenschappers volledig voldoen aan de functiebeschrijvingen’. Men kan niet mensen benoemen en achteraf nagaan als die voldoen aan de functiebeschrijvingen.

5. Het bestuur geeft aan dat de benoemingen al een jaar geleden gedaan zijn en per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Hoe kan het dan dat de gemeenschap na 10 maanden nog steeds niet is geïnformeerd over de benoeming van de hoogleraren? Ook binnen de universiteit zijn de wetenschappers niet geïnformeerd. Dat ik nu pas hierover schrijf, ligt dus niet aan vermeende duistere motieven, maar aan de simpele reden dat ook ik pas recent hier van vernam. Het verzwijgen van de benoemingen voor de universiteitsgemeenschap en de samenleving is zeer bedenkelijk.

Mijn artikel was bedoeld om het niveau van onze enige universiteit te helpen bewaken. Immers, op de Social Development & Policy masteropleiding werken wij met top hoogleraren die hun naam niet willen verbinden aan een universiteit met een benoemingenbeleid dat nergens in de wereld zou worden geaccepteerd. Bovendien moet ik straks diploma’s overhandigen aan studenten die keihard hebben gewerkt en betaald voor hun opleiding en mijn hoop is dat het diploma’s zullen zijn van een waardige universiteit.

Wat voor zin heeft de accreditatie van opleidingen en kwaliteitsbewaking wanneer men aan de top wetenschappers benoemt die niet aan internationale standaarden voldoen? Hieronder nog de mening van twee top hoogleraren op de benoemingscriteria van het universiteitsbestuur:

‘Net als de rest van de AdeKUS gemeenschap ben ik officieel niet op de hoogte van de benoemingen. In ieder geval is een zeer slecht argument om hoogleraren te benoemen de veel gebezigde uitspraak “we hebben te weinig in ons land”. Dan maar hoogleraren gaan “maken” door de benoemingscriteria te verlagen? Niet, dus. De universiteit dient haar verantwoordelijkheid als drager van de hoogste normen en waarden in de samenleving te nemen en zich zeker in dit opzicht academisch te gedragen. Hetzelfde geldt voor haar stafmedewerkers waarvan een groot deel bij gerenommeerde universiteiten in het buitenland heeft gestudeerd en drommels goed op de hoogte is van de criteria voor academische kwaliteit die daar aan de dag worden gelegd. Daarom, shame on those who are fishing in cloudy water’.
Prof. dr. Dennis Mans (Hoogleraar AdeKUS)

‘De academische wereld heeft een sterke nationale, maar ook internationale uitstraling. Dit betekent dat de wetenschappelijke wereld onderdeel is van een brede en kritische gemeenschap waar bepaalde standaarden de norm zijn. Een van die standaarden is bewezen kwaliteit, middels promotie- en/of gedegen wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat op academisch niveau is gepubliceerd, dat dus transparant, objectief en toets- en herhaalbaar is. Dit betekent dat ervaren wetenschappers, die een zekere staat van dienst hebben zowel binnen het eigen taalgebied als internationaal (Engels) in aanmerking komen voor zware academische posities, zoals ass. Professor, bijzonder- of gewoon Hoogleraar’.
Prof. dr. Gabriël Anthonio (Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)

Jaïr Schalkwijk

Advertenties