Een Chaotische Vorm van Onbekwaamheid
30 Oct, 04:48
foto


Regerings-persconferentie
28-10-2020.

Neen... niet de weinig stijlvolle chaotische manier van vragen stellen van journalisten aan de president en ook niet het contrast in kleding van enkele journalisten met dat van de “ondervraagden”, was het minst storende element van deze persconferentie.

Ook niet de vraag, die het privé-leven van de president trachtte te ontleden, door de "voice-note" op social media van zijn zoon, ter discussie te stellen.
"Hoe kun je president zijn als je de opvoeding van je eigen kinderen niet aan kunt" of "woorden van gelijke strekking". Neen dat waren niet de minst storende, vrijpostige elementen. Waarom heb ik nooit van deze zelfde journalisten vragen gehoord aan de vorige president over Dino of Meriba??

Ook niet, het meest storende was, de belerende en geagiteerde manier waarop één der journalisten de president trachtte duidelijk te maken "hoe het bankwezen het beste zou kunnen functioneren". Uiteraard ging het over de beperkte opname mogelijkheid van zijn eigen geld.
"We worden belazerd door de banken" weerklonk het, door "het geweten der natie" in zijn chaotisch verhaal, welke niet neigde naar een echte vraagstelling. Gelukkig greep de voorzitter van de persconferentie in, jammer genoeg te laat. Een persconferentie wordt belegd om journalisten te informeren. Niet omgekeerd. Daarvoor vraag je audiëntie aan bij de president.

Het meest storend was de journalist die met het beschuldigende vingertje naar de president begon te ageren en zijn beklag deed dat "de buitenlandse pers eerder en beter geïnformeerd was dan de binnenlandse". Als voorbeeld gaf hij de harde schijf die ex-minister Hoefdraad meegenomen heeft op zijn vlucht.
Daar is de Nederlandse pers inderdaad en terecht mee aan de haal gegaan. "Breaking News" omdat ik dit tot nog toe alleen in maffia films heb gezien.

Wat onze kritische journalist, "don’t kill the messenger" (mijn computer maakt er toepasselijk "messenwerper" van) gemist heeft echter, is dat in "Welingelichte Kringen" van radio ABC, een woordvoerder van de regering deze mededeling uitgebreid al op 25 oktober heeft gedaan. Vervolgens was het op 26 oktober in het nieuws van hetzelfde radiostation. Ik was verbaasd dat de dagen na "de Kringen", behalve bij radio ABC, dit schandelijk en crimineel feit, aan onze journalisten ontsnapt was, totdat het op 27 oktober in de Nederlandse pers verscheen.
Zijn we blind geworden door het moreel-ethisch normverval van onze natie?! Vinden wij 't normaal dat onze ex-minister vlucht met een harde schijf van het volk ???!

De moraal van mijn verhaal is; Als je naar een persconferentie van de regering gaat, moet je zelf al goed voorbereid en geïnformeerd zijn, wil je relevante vragen stellen. Doe aan zelf-reflectie, zit je nog goed met jouw norm- en waarden oriëntatie (?) teneinde o.a. onrecht en nadeel te herkennen. Ga bij de vraagstelling na wanneer en door wie, de huidige ruïne en chaos is gecreëerd. Dit zal helpen bij de "adressering" van de boosheid en angst die wij allen voelen. Dat komt de eigen agressie-regulatie ten goede. Nepotisme ligt inderdaad op de loer wanneer het vertrouwen in derden ernstig is geschaad. De zgn "spitsvondige" vraag aan de president om "nepotisme" te definiëren, is op zijn zachtst gezegd vrijpostig en ongepast. Het wijst op de boosheid, de angst, de agressie, het moreel-ethisch normverval en een gebrek aan analytisch vermogen.

Onbewuste processen zorgen ervoor dat de verkeerde schuldigen worden aangewezen. Het is niet het verleden dat zich herhaalt, maar het is de angst die het verleden herhaalt. Maar dit weten onze journalisten natuurlijk wel. In de praktijk brengen is moeilijker. Maar theorie en praktijk zijn een eenheid!

Van een leeggeroofde boom kun je niet direct vruchten plukken.
Dit alles met het besef dat de ongerichte agressie in de maatschappij, in tijden van nood, zich richt op degenen van wie we afhankelijk zijn.
Ook dat vereist zelf-reflectie....

R.W. Jessurun MD DIH
Psychiater

Advertenties