Crisis dialysebehandeling afgewenteld, deel schuld betaald
26 Oct, 18:33
foto
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.


Een crisis in de dialysebehandeling is voorlopig afgewenteld. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag 608.000 euro overgemaakt naar de leverancier van de dialyse-pakketten. De achterstand van bijkans een jaar was opgelopen tot bijna een miljoen euro. Patiënten hebben vanmorgen de aandacht van de minister gevraagd voor de kritieke situatie die dreigde in de behandeling. De leverancier had de toelevering van de dialysematerialen stopgezet, omdat de achterstand maar bleef groeien.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt aan Starnieuws dat hij wil gaan voor een structurele verandering. Op alle gebieden van de zorg zijn er achterstanden in betalingen. Hij merkt op dat de betaling aan de leverancier van de dialyse-pakketten al op 9 oktober was gedaan, maar er iets is misgegaan. Vandaag is de transactie opnieuw gepleegd en is de leverancier weer opgestart met de leveringen. De bewindsman heeft de bezorgde patiënten vanmorgen ook toegesproken.

Ramadhin stelt dat over het restant bedrag, zo'n 390.000 euro, in goed overleg met de leverancier een betalingsregeling zal worden getroffen. Hij zal morgen een werkgroep in stellen speciaal voor de dialysezorg waarin alle actoren vertegenwoordigd zijn. De werkgroep moet zich gaan buigen over een nieuwe kostprijs, omdat de huidige niet meer voldoet en economisch onrealistisch is. Aan een patiënt is de staat per maand ruim SRD 7.000 kwijt aan dialyse-kosten. Er zijn volgens de bewindsman zo'n 800 dialysepatiënten in het land. Nu wordt nog zo'n SRD 550 aangerekend voor een dialyse behandeling,(een patiënt ondergaat 3 keer per week de behandeling). De minister stelt dat met de huidige marktkoersen een dialyse-pakket al tussen de 30 en 35 euro kost.

Hij is voorstander van meerdere leveranciers, waarbij wordt gewerkt met de laagste prijs met behoud van kwaliteit. De bewindsman denkt ook aan niertransplantatie, waarbij op termijn de patiënt geen dialyse meer nodig heeft. Er wordt gekeken naar de protocollen om in de nabije toekomst daartoe over te gaan. Uiteindelijk zegt hij is dialyseren de tussenperiode op weg naar niertransplantatie. Hij voorziet geen problemen bij het aanbod van nierdonoren. "Maar niet een ieder komt in aanmerking voor transplantatie," voegt hij eraan toe.
Advertenties