Ramsaran roept op tot gelijke behandeling meisjes en jongens
11 Oct, 15:04
foto


Over de hele wereld hebben honderden miljoenen meisjes en jongens te maken met een vorm van geweld, misbruik, uitbuiting of andere schadelijke praktijken. Meisjes lopen echter een veel groter risico dan jongens. Ook in Suriname is de situatie van meisjes niet zo rooskleurig als op het eerste gezicht lijkt. Het komt nog te vaak voor dat meisjes worden misbruikt of onderdrukt. Ook zijn er nog steeds meisjes die om verschillende redenen niet naar school mogen gaan. 

Volgens UNICEF vinden wereldwijd nog steeds schadelijke culturele praktijken, zoals kindhuwelijken plaats. Dit zijn discriminerende praktijken die regelmatig en gedurende zulke lange perioden worden gepleegd, dat gemeenschappen en samenlevingen ze als aanvaardbaar beginnen te beschouwen. Meisjes die als kind getrouwd zijn, zullen meestal eerder de school verlaten en zwanger worden als tiener. Zwangere tieners lopen een verhoogd risico om te overlijden tijdens de zwangerschap of bevalling. Baby's van tienermoeders hebben ook een grotere kans om doodgeboren te worden of te overlijden in de eerste levensmaand.

Seksueel misbruik en hiv
Voorzitter Ethel Pengel van de Stichting Double Positive maakt zich zorgen over het misbruik van meisjes in Suriname. Vooral het seksueel misbruik van meisjes vergroot voor hen de kans op besmetting met hiv, het virus dat Aids kan veroorzaken. Pengel, is in haar jongere jaren ook zelf slachtoffer geweest van seksueel misbruik: “Niet daardoor heb ik hiv gekregen, dat kwam op een latere leeftijd, toen ik 33 jaar was. Maar natuurlijk het doet je pijn van binnen als je leest over seksueel misbruik van meisjes. Dan beleef je het even weer.” Zij kent veel gevallen van mannen die wisten dat zij hiv-positief waren en een relatie aangingen met een moeder van meisjes en die meisjes misbruikten, waardoor de kinderen besmet raakten. “In sommige gezinnen is het zo dat twee meisjes geïnfecteerd zijn door dezelfde man. Maar het gebeurt ook niet alleen met meisjes, het gebeurt ook met jongens”, vertelt ze. 

Covid-19 en kindermisbruik
De Double-Positive-voorzitter kent ook gevallen waarbij de vader zelf zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van zijn kinderen. “Ze zijn nu naar Frans-Guyana verhuisd, maar de moeder wist wat er gebeurde en ze deed ook niets. Dus zulke gevallen, dan neem ik het de mensen wel kwalijk. Je kunt zeggen van, oké je gaat een klacht indienen, maar tegen wie? Je hebt geen case. Want als ze de mensen zelf niet kunnen aanhoren, dan heb je geen case. En met Covid-19 nu gebeurt er ook heel veel. Moeders gaan naar het werk laten soms hun kinderen achter met een neef of een of ander persoon en dan gebeuren die dingen”, uit Pengel haar bezorgdheid. 

Gelijkwaardige behandeling
Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), onder wie het Bureau Rechten van het Kind valt, vindt het triest en ontoelaatbaar dat zowel in Suriname als wereldwijd zulke praktijken nog plaatsvinden. Hij merkt op dat er een aantal instanties vallen onder Sozavo, waarbij er strikt op wordt gelet dat een ieder wordt behandeld volgens wet en regelgeving, dat iedereen voldoet aan dezelfde standaarden en het niet uitmaakt of het gaat om een jongen of een meisje. “Voor ons is een ieder gelijk”, stelt de minister. Volgens de bewindsman is echter gebleken dat meisjes nog steeds als minder waardevol worden gezien. Dat geldt niet alleen voor het recht op onderwijs en een goede gezondheidszorg, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld inspraak in zaken die meisjes zelf aangaan. 

Een samenleving vrij van geweld en discriminatie
De bewindsman roept alle ouders en de totale samenleving op om hun dochters dezelfde behandeling te geven als hun zonen, om meisjes en jongens gelijkwaardig te behandelen. De meisjes en jongens die later uitgroeien tot vrouwen en mannen in de maatschappij dienen volgens de bewindsman ook dezelfde rechten te hebben, onder meer op arbeid of het bekleden van een hoge positie. 

“Ik roep echtgenoten op om hun vrouw beter te behandelen, te waarderen en lief te hebben. En ik roep de totale samenleving op om er gezamenlijk naar toe te werken dat wij een maatschappij en een wereld kunnen creëren waarin iedereen, elke jongen en elke man, elk meisje en elke vrouw, vrij is van geweld, misbruik en discriminatie”, zegt Ramsaran. De bewindsman heeft zich voorgenomen om samen met zijn collega’s na te gaan, hoe er verder gewerkt kan worden aan een samenleving waarin alle kinderen en volwassen gelijkwaardig worden behandeld. 

Advertenties