Subsidie EBS ruim SRD 1.2 miljard op begroting 2021
28 Sep, 06:38
foto


Er zullen in 2021 een aantal noodzakelijke maatregelen genomen worden om uiteindelijk te komen tot stabilisering van het elektriciteitstarief, garantie van de elektriciteitsvoorziening en modernisering van de bedrijfsvoering. Dit staat in de ontwerpbegroting voor het komende jaar als streven van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. In de ontwerpbegroting voor 2021 heeft het ministerie van Financiën en Planning SRD 1.288.400.000 geraamd voor de subsidies voor stroomleveringen door Suralco en SPCS, olieleveranties door Staatsolie en schuldaflossing voor de transmissielijn. 

De Staat verschaft subsidies aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS) voor inkoop van elektriciteit en brandstoffen, evenals schuldbetalingen. Daardoor blijft de stroomlevering aan gezinnen, bedrijven en instellingen gegarandeerd. 
De regering streeft ernaar om binnen 5 jaar te komen tot een moderne en efficiënte energiesector die betaalbare energie
garandeert aan de totale bevolking. Om dit te realiseren dienen er noodzakelijke maatregelen getroffen te worden op het institutioneel vlak en op technisch en financieel gebied. De institutionele maatregelen die eerder getroffen zijn betreffen met name de verdere herstructurering van de EBS conform wat de Elektriciteitswet van 2016 voorschrijft, het ontwikkelen van een Energie Sectorplan, alsook de instelling van de Energie Autoriteit Suriname (EAS). Een gedegen herstructurering van de EBS zal worden ingezet. 

Om te komen tot een marktconform tarief en vergroting van de efficiëntie van de bedrijfsvoering van de EBS is het noodzakelijk om het Energie Sector Plan nader uit te werken en te ontwikkelen, hetgeen in breed verband zal geschieden met betrokkenheid van relevante actoren. Het dienstjaar 2021 zal vooral ook in het licht staan van de goedkeuring van het Energie Sector Plan en uitvoering hiervan in eerste fase. Dienstjaar 2021 zal zich ook kenmerken door de verdere operationalisering van de EAS. 
Advertenties