FIFA schorst voetbalbond van Trinidad
25 Sep, 04:34
foto
Foto: myvuenews.com


Het bureau van de FIFA-Raad heeft de Trinidadiaanse voetbalbond donderdag 25 september 2020 met onmiddellijke ingang geschorst wegens ernstige schendingen van de FIFA-statuten.

De schorsing werd ingegeven doordat de voormalige leiding van de Trinidadiaanse bond een claim indiende bij een lokale rechtbank in Trinidad en Tobago om het besluit van de FIFA-Raad om een ​​normalisatiecommissie voor de bond in te stellen, aan te vechten. Deze handelwijze was in directe strijd met artikel 59 van de FIFA-statuten, dat uitdrukkelijk een beroep op gewone rechtbanken verbiedt, tenzij specifiek voorzien in de FIFA-reglementen, hetgeen in deze niet het geval is.

Een normalisatiecommissie werd ingesteld door de FIFA-Raad, nadat was vastgesteld dat de voormalige leiding van de Trinidadiaanse voetbalbond zich schuldig had gemaakt aan verschillende daden van ernstig wanbeheer. Het besluit van de voormalige leiding om naar een lokale rechtbank te stappen om de benoeming van de normalisatiecommissie te betwisten, brengt niet alleen de toekomst van het voetbal in Trinidad en Tobago in gevaar, maar brengt ook de algemene structuur van het wereldwijde voetbalbestuur in gevaar, die berust op het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) als het exclusieve forum voor het oplossen van geschillen van deze aard.

De betrokken partijen kregen aanvankelijk tot 16 september de tijd om de zaak in te trekken, maar slaagden er niet in. Deze deadline werd vervolgens verlengd tot 23 september, wat ook niet werd gerespecteerd. Op basis hiervan heeft het Bureau van de FIFA-Raad besloten de Trinidadiaanse voetbalbond te schorsen.

Deze schorsing wordt alleen opgeheven wanneer de voetbalbond van Trinidad and Tobago volledig voldoet aan zijn verplichtingen als lid van de FIFA, inclusief het erkennen van de legitimiteit van de aangestelde normalisatiecommissie en het in overeenstemming brengen van zijn eigen statuten met de FIFA-statuten.

Advertenties