Somber beeld staatsbedrijven; doorlichting met hulp IDB
24 Sep, 04:17
foto


De meeste staatsbedrijven verkeren in grote financiële problemen en zijn verlieslatend. Staatsbedrijven zitten opgescheept met hoge leningen en wurgcontracten. In een aantal gevallen is er sprake van corruptie. President Chan Santokhi had woensdag een overleg met president-commissarissen van staatsbedrijven. Daarbij werd een eerste rapportage gedaan over de aangetroffen situatie binnen de bedrijven. Het beeld is somber, meldt de Communicatie Dienst Suriname. 

Het algemeen beeld is dat de bedrijven de afgelopen jaren zijn uitgehold. De president gaf aan dat er gewerkt zal worden aan oplossingen. Waar nodig zal het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld. Er zal komende week een scan plaatsvinden om de problemen in kaart te brengen. Daarna komt er een algehele doorlichting van alle staatsbedrijven. Hiertoe heeft de IDB reeds technische assistentie toegezegd.

Het toezicht op de bedrijven zal worden verscherpt. Er zal periodiek en intensief overleg plaatsvinden met de raden van commissarissen. Zwaarwichtige beslissingen zullen voortaan met de president en regering worden afgestemd. Subsidies zullen worden afgebouwd. Het doel is de bedrijven efficiënt en winstgevend te maken. 

Bij het overleg waren de vicepresident en een aantal ministers ook aanwezig. De staatsbedrijven die deelnamen aan deze eerste bespreking, zijn: SLM, Telesur, NVB, SPSB, SZF, Havenbeheer, Luchthavenbeheer, Staatsolie en de EBS. Andere bedrijven komen in de tweede sessie aan de beurt. 
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October