Roemer: Meer US$ nodig om koers omlaag te krijgen
22 Sep, 17:17
foto
De governor van de CBvS, Maurice Roemer, schiet in de lach door een vraag over het omlaag brengen van de koers. (Foto: René Gompers)


Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, stelt dat de enorme opbrengsten uit de olieproductie op zee, indien het zover is, zullen helpen met het omlaag brengen van de valutakoersen in Suriname. Omdat er dan een heel groot overschot aan Amerikaanse dollar zal zijn, groter dan wat er nu allemaal geëxporteerd wordt en groter dan de huidige behoefte aan valuta bij importen, geeft hij aan. Tot die tijd moeten de regering, de banken, het bedrijfsleven en de samenleving ervoor zorgen dat de koers stabiel blijft en niet hoger wordt.  

Roemer heeft dinsdag op een persconferentie bij de bank, de unificatiekoers  bekendgemaakt. Dit is de koers die “voor alles en iedereen, voor de hele economie” geldt. De nieuwe wisselkoers voor de US$ is SRD 14.018 voor de aankoop en SRD 14.29 voor de verkoop. Hogere koersen zijn verboden, alleen bij de banken en wisselkantoren mag men wisselen. De regering komt met maatregelen om de minderdraagkrachtigen tegemoet te komen.  

Roemer geeft aan op welke manieren de koers stabiel gehouden moet worden. Het land moet meerdere bronnen van inkomsten hebben (diversificatie), er zal meer geëxporteerd moeten worden. Producten die lokaal gemaakt kunnen worden hoeven niet perse nog geïmporteerd te worden (importvervanging). Ook op financieel vlak gaat de regering maatregelen treffen om te besparen en meer te verdienen. Een “prudent fiscaal beleid” is hierbij van groot belang. Betalingen in SRD’s moet worden gestimuleerd. 

De CBvS gaat ook werken aan het vergroten van de eigen reserves. Ze wil dat een deel van het valuta dat verdiend wordt bij de export, door haar opgekocht wordt. Dit geld kan onder andere worden gebruikt om cambio's te voorzien of bij de import van basis- of strategische goederen. “Hiermee kunnen we de koers stabiel helpen houden,” geeft Roemer aan. “De bank moet nu, gegeven de crisis waarin we leven, nadenken hoe we komen aan de nodige vreemde valuta. Dit is een van de manieren. De bank mag wel een melkkoe zijn maar die moet wel kunnen grazen. Ik denk dat de bank moet kunnen grazen bij de exporten.” De reserves bij de bank, zonder de kasreserves van de banken, is goed voor 1.5 maanden import deelt de governor mee. De internationale norm is 3 maanden importdekking. 

Op wat er gedaan moet worden om de koers omlaag te brengen, antwoordt Roemer dat er eerst een groot overschot aan deviezen moet zijn. “Stelt u zich eens voor dat we de situatie van de oliedollars die geprojecteerd zijn vanaf 2025, nu al voor ons hadden. Die zijn veel groter dan de behoefte die we met z’n allen hebben en groter dan wat we met z’n allen doen aan exporten. Ja, als die situatie zich voordoet betekent het dus wel dat je met een dermate overschot, je dan een appreciatie (koersdaling) krijgt.” 

Op de vraag of gewacht moet worden tot 2025 barsten de zaal en de governor in lachen uit. “We zitten nu met de uitdaging,” geeft Roemer aan. “We gaan met z’n allen de importvervanging moeten bekijken, de exporten moeten duwen. Er zijn zoveel macro-economische aspecten die we zelf in de hand hebben om in ieder geval de stijging (van de koers) te verminderen. Omlaag krijgen, het uitgangspunt is de betalingsbalans. Dat we daar dermate overschotten hebben. We moeten gaan nadenken hoe we de overschotten gaan verdelen en wat we ermee gaan doen.” 

René Gompers
Advertenties