Ramadhin werkt aan onderdirectoraat Farmacie
22 Sep, 02:52
foto
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens zijn inleiding in het parlement. (Beeld: DNA)


De toevoer van medicijnen blijft een probleem. Op dit moment worden slechts brandjes geblust. De hoge schulden aan heel veel leveranciers en de krappe middelen van de regering, maken dat dit probleem niet op kort termijn structureel zal worden opgelost. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wil een nieuw farmaceutisch beleid. Aan Starnieuws zegt hij dat hij bezig is met een nieuw onderdirectoraat Farmacie.

Hij is nu bezig de stromingen van gelden van het farmaceutisch beleid tijdens de voorgaande regering na te gaan. Ramadhin stelt dat niemand ooit eraan heeft gedacht hoe belangrijk de continuïteit van medicijnenvoorziening is. Hij gaat voor een duidelijk beleid waarbij de toevoer van medicijnen gegarandeerd moet zijn.

"We moeten ons ook niet blindstaren op bepaalde bedrijven voor de inkoop van medicijnen. De nieuwe technologie en wetenschap dwingt ons niet bang te zijn en out of the box te denken." De bewindsman die zelf arts is zegt dat er ook moet worden uitgekeken naar alternatieve middelen. Voor hoge bloeddruk zijn er nu bijvoorbeeld 8 tot 9 medicamenten. Fabrikanten gaan er toe over om 2 tot 3 middelen te combineren, waardoor de werking effectiever is. "De combo's zijn iets duurder, maar effectiever voor de patiënt en goedkoper op langer termijn." Ramadhin zegt dat ook bij suikerziekte er combinatiemiddelen zijn die effectiever zijn en waarvan de effecten gunstiger zijn. Hij staat open voor combo's. De bewindsman zegt dat hij zich met deskundigen buigt over dit aspect en dat als het zover is, de geneesmiddelenklapper ook zal worden aangepast.

Op dit moment is de medicatie voor dialyse, oncologie en vaccins kritiek. Vooral de dialyse-medicatie is in gevaar, zegt Ramadhin. Hij merkt op dat hij al met zijn collega van Financiën heeft gesproken om de middelen veilig te stellen voor deze medicijnen. "We nemen de reguliere gezondheidszorg heel serieus." Er is recent SRD 10 miljoen overgemaakt naar de Bedrijven Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS). "Maar dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat van een schuld van SRD 33 miljoen."

De bewindsman wil zich inzetten voor preventie. Op dit moment is 4 tot 5% van de begroting bestemd voor Volksgezondheid. Dat is net genoeg voor lonen en vaste lasten in de zorg. Tijdens de Nieuw Front-regering I was er voor Volksgezondheid 9% van de begroting vrijgemaakt. "Dat zou ideaal zijn om structureel dingen aan te pakken, waaronder preventie," zegt Ramadhin. Hij vreest echter dat in de komende begroting hij het zelfs met minder dan 4% zal moeten doen. Hij wil met preventie educatie beginnen vanaf de lagere school. "Als we de kinderen nu al bijbrengen over gezonde voeding en de noodzaak van beweging, moeten we over vijftien jaar al een daling zien in bepaalde ziekten."
Advertenties