Sapoen: 'Lijst van 400 beleidsadviseurs' is misleiding
20 Sep, 16:42
foto
HVB-politiek leider Raymond Sapoen.


De wijze waarop minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken de zogenaamde 'lijst van 400 beleidsadviseurs' trots presenteerde, kan niet anders worden gekwalificeerd dan een primitieve vorm van politieke zelfbevrediging. Een dergelijke lijst met naam en toenaam kan immers bij elke regeringswisseling worden gepresenteerd, maar het is frappant dat juist deze minister erg hard zijn best doet om een groot deel van zijn energie te stoppen in het produceren van 'anti-HVB lijsten', zegt politiek leider van HVB, Raymond  Sapoen aan Starnieuws. 

Een quick scan geeft in de eerste plaats duidelijk aan dat het personen betreft vanuit diverse units die vallen onder de kabinetten van de vicepresident en de president, de Rekenkamer en De Nationale Assemblee die administratief ressorteren onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, stelt Sapoen. 

Terwijl het verder duidelijk is dat er veel personen zijn opgebracht die vóór het aantreden van gewezen minister Mike Noersalim zijn benoemd, doet Somohardjo voorkomen alsof het deze minister is geweest die in de afgelopen jaren 400 personen heeft benoemd als beleidsadviseur op zijn departement. Het is een ernstige desavouering van de talrijke ambtenaren op beleidsniveau die al jarenlang hun diensten verlenen aan de Staat, meent Sapoen. 

"Aan de andere kant is het geboden zoals de wet voorschrijft dat degenen die op dat niveau zijn benoemd wel worden opgeroepen voor bedongen arbeid en dat is de taak van het ministerie. Minister Somohardjo misleidt dus de samenleving door het bewust geven van halve en onjuiste informatie! De minister doet er goed aan om alle ambtenaren, ook zijn beleidsadviseurs, in het kader van de hoognodige rationalisatie van het ambtenarenapparaat, gericht in te zetten conform hun competenties en daar waar zich onregelmatigheden hebben voorgedaan zich te laten leiden door de Personeelswet. De verkiezingen zijn voorbij en het land heeft een ieder nodig om een bijdrage te leveren en het is daarom jammer dat minister Somohardjo is blijven steken in stoerdoenerij en podium populisme," voert Sapoen aan. 
Advertenties