Evaluatie: Dalende trend Covid-19 besmettingen
20 Sep, 00:56
foto


Hoewel er een dalende trend is van het aantal besmettingen, blijven de Covid-19 maatregelen die de vorige week is afgekondigd door president Chan Santokhi nog van kracht. De regering zal de situatie evalueren op zaterdag 26 september, waarna de president zal aangeven of er verdere versoepeling komt. 

Het aantal genoteerde positief geteste burgers is op dagbasis gedaald van 40% naar 10 tot13%. Dat is een goed beeld, laat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid weten via de Communicatie Dienst Suriname. Uit de evaluatie van de regering met het Outbreak Managementteam zaterdag is gebleken dat de dalende trend wordt voortgezet. Deze ontwikkeling typeert Ramadhin als positief omdat in de medische zorg er ruimte en minder druk ontstaat. 

In de isolatiefaciliteiten werd vorige week nog een bezetting van 33% genoteerd. Deze week is het aantal gedaald naar 21%. In de ziekenhuizen waar er een bezetting was van 62% is dat nu afgenomen naar 28%. Op de Intensive Care Unit is het aantal personen dat aldaar verpleegd wordt gedaald van 43% naar 27%. Het aantal sterfgevallen per week neemt ook af. 

Het besef onder de burgers neemt steeds toe om de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, merkt Ramadhin op. Hij deelt mee dat er ook een goede samenwerking is vanuit onder meer het bedrijfsleven als het gaat om het uitvoeren van de protocollen. Waar nodig is vanuit de overheid de nodige ondersteuning gegeven. 

Advertenties