'Prijsgeven' privégegevens personeel predicaat onbehoorlijk bestuur
20 Sep, 02:48
foto


Grote delen van de kiezers die op 25 mei 2020 hun stem hebben uitgebracht en hoge verwachtingen hebben van deze politieke constellatie, zaten vrijdag 18 september 2020 de openbare vergadering van De Nationale Assemblee te volgen. Zij wilden onder andere weten welke fiscale maatregelen de regering zal treffen om de economie langzaam weer op de rails te krijgen en welke componenten in het sociaal vangnet zullen worden opgenomen.

Echter, hieraan voorafgaand werden ze getrakteerd op een optreden van een minister van Binnenlandse Zaken. Een optreden dat veel weg had van een toespraak tijdens een massameeting terwijl een presentatie op dit politiekniveau een professionele presentatie behoorde te zijn; vernemen wat de stand van zaken is op het ministerie qua beleidsrichting, wat anders kan, maar daarnaast ook hoe het anders zou moeten. Geen woorden dus, maar het publicerend verwoorden van ideeën. 

Tot grote verbazing van de kijkers moesten ze o.a. aanhoren dat de minister over een lijst beschikt met 400 namen van ambtenaren die als beleidsadviseur werken op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat de zaak nog erger heeft gemaakt, is dat op de een of andere manier de volledige lijst op Facebook is terechtgekomen met o.a. het rolnummer, familienaam en voornaam, id-nummer, geslacht, functiegroep, periodiek, bezoldiging, Beleidsadviseur 1e ,2e of 3e klasse van de betrokken ambtenaren. Duidelijk de eigen medewerkers afslachten!  

Behalve dat van de beleidsadviseurs, staan er ook andere functies achter sommige namen van de ambtenaren die functioneren op verschillende afdelingen van het ministerie. 

Volgens het overzicht is het ook duidelijk dat het ambtenaren betreft die al jaren hun diensten bewijzen aan de gemeenschap. Daarnaast zijn er ook anderen die de ambtenarenopleiding met succes hebben afgerond, zich de noodzakelijke competenties hebben eigen gemaakt en zich al zodanig hebben geprofileerd. Het zijn volgens het overzicht ook ambtenaren die zelf in de jaren 80 en 90 al in de algemene ambtelijk dienst hun betrekking hebben. 

De minister gaat voorbij aan het feit dat deze ambtenaren al die tijd zorg hebben gedragen voor de continue bemensing van het departement en de diensten, alsmede voor de voortgang van de overheidsadministratie en de administratieve dienstverlening naar de burger toe. Hierbij speelt de functionaliteit van de categorie-ambtenaren en de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijke rol. Ze zijn allemaal functioneel en hebben een bepaalde positie voor de continuïteit en de kwaliteit van de administratie en de dienstverlening. Daargelaten dat ze nog niet eens betaald zijn voor hun werkzaamheden in het kader van de gehouden verkiezingen van 25 mei 2020. 

Dit doe je niet met je medewerkers! 
Als dit de nieuwe werkwijze is, lijkt het me op basis van gelijkheid dat wij alle namen van alle beleidsadviseurs op de volgende ministeries ook publiceren t.w: 
Het Ministerie van Financiën en Planning;
Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij;
Ministerie van Openbare Werken;
Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu;
Ministerie van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking;
Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovaties; 
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen;
Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer;
Ministerie van Volksgezondheid;
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken;
Ministerie van Defensie;
Ministerie van Justitie en Politie;
Ministerie van Onderwijs en Cultuur;
Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport;
Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme.

Dan gooien wij alles open en presenteren we alles van eenieder maar op straat. Ook van iedereen uit de private sector. Dan ziet de hele gemeenschap wie hoeveel verdient. Misschien is dit de richting die wij in Suriname wensen op te gaan. Overal waar mensen werken laat men steken vallen; zowel in de algemene ambtelijke dienst als in de private sector. 

Niet omdat het politieke getij is gekeerd, wordt de positie van deze ambtenaren geschetst als zou het zwaard van Damocles boven het hoofd van deze ambtenaren hangen. Ik weet niet als men wel beseft wat het gevolg hiervan kan zijn. 
Hulde aan de ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken die vanaf vóór 25 mei 2020 
tot heden de ambtelijke dienst op het ministerie van Binnenlandse zaken draaiende hebben gehouden.

Marcellino O. Nerkust
Vakbondsleider
Advertenties