Centrale Bank heeft nieuwe raad van commissarissen
18 Sep, 22:41
foto
Vlnr.: Jan Tawjoeram, Ruben Ravenberg, Governor CBvS Maurice Roemer, president Chan Santokhi, minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsingh, Franklin Ludwich Misiekaba en Aroen Jadoenathmissier. (Foto: CDS)


De nieuwe raad van commissarissen (rvc) van de Centrale Bank van Suriname is vrijdag geïnstalleerd door president Chan Santokhi. Stanley Raghoebarsingh is de nieuwe regeringscommissaris. De overige leden zijn Ruben Ravenberg, Franklin Ludwich Misiekaba, Jan Tawjoeram en Aroen Jadoenathmissier.

Tawjoeram, directeur van het ministerie van Financiën en Planning, en Jadoenathmissier, directeur van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zijn ambtshalve lid van de rvc. De raad moet nog aangevuld worden met twee leden.

De rvc en primair de regeringscommissaris, moet ervoor zorgen dat er continu overleg en afstemming is tussen de bank en de minister van Financiën en Planning. De Bankwet voorziet ook in verschillende momenten waar de Raad en de Governor van de CBvS bij betrokken zijn, zoals bij het bepalen van het beleggingsbeleid van de bank en het vaststellen van de orde en de wijze van uitoefening van de werkzaamheden van de Governor.

Daarnaast geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de Raad en de Governor bij het opmaken van de jaarrekeningen van de CBvS. De Governor maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekingsjaar de jaarrekeningen op. De RvC stelt de jaarrekeningen vast, waarna publicatie volgt en aanbieding aan de minister van Financiën en Planning en de Rekenkamer. De jaarrekening is nodig voor het voeren van monetair en fiscaal beleid, meldt de Communicatie Dienst Suriname.
Advertenties