Malafide aannemers hebben vrijspel
13 Sep, 21:37
foto


Enthousiast volg ik de stappen van de nieuwe minister van OWC&T. Alhoewel nieuwe bezems altijd schoonvegen, geeft het feit dat deze minister nog geen peperdure wagen heeft aangeschaft met het geld van het ministerie of zijn kantoor voor een exorbitant hoog bedrag heeft laten renoveren, al een relatief goed gevoel!! Van alle ministers is voorgenoemde het meest zichtbaar en actief bezig meer transparantie te brengen naar de samenleving toe, wat voor mij al een positief signaal is.

In het artikel van 11 september 2020, met als kop "Verlening verkavelingsvergunningen voorlopig aangehouden" stelt de minister de problematiek van malafide verkavelaars aan de orde. Uit dit artikel is duidelijk te merken dat er naar die sector wordt gekeken en de regering menens is om orde op zaken te stellen om de burgers te beschermen. Echter, ik vraag me af hoe effectief de aanpak zal zijn als men voortaan niet opgelicht wordt door de verkavelaar, maar wel later door een aannemer in het proces om een eigen woning te hebben.

Gebrek aan structuur aannemerij
Dat er in Suriname op veel gebieden en in veel sectoren nog heel wat structuren moeten worden gebouwd is alom bekend. Van al die sectoren zijn de problemen als gevolg van te veel vrijheid op zijn zachts gezegd, heel nijpend in de bouwsector!! En die gevolgen treffen meestal de weerloze burgers over de hele linie. Alsof het niet genoeg is dat in de afgelopen 10 jaren de kosten om een eigen woning te laten bouwen zijn verdrievoudigd, lijkt de chaos in de bouwsector ook te zijn gegroeid. Deze sector is zover ik me kan herinneren compleet genegeerd door verschillende overheden, terwijl het beest bleef groeien. Voorgaande ministers hebben bewezen geen raad te weten met deze sector of niet bereid te zijn om deze te ordenen.

Problemen sector
Vraag maar aan je naasten als het bouwproces van hun woning normaal is verlopen, dan ontdek je al gauw dat er maar een marginaal deel van degenen die ooit een woning heeft laten bouwen, dit proces als prettig of tenminste probleemloos heeft ervaren. Een populaire politicus zei eens, “regeren is vooruitzien!!” en die man had helemaal gelijk. Bij de problemen in de bouwsector hoef je niet eens vooruit te zien, omdat als je achteruit kijkt heb je ook al een duidelijk beeld van de problemen, w.o.:
- Het feit dat Jan en alleman zich kan presenteren als aannemer, waardoor er geen kwaliteitsnormen aan het beroep zijn verbonden. Hierdoor kan je vaak fluiten naar je geld als een aannemer daarmee vandoor is gegaan of dat heeft verspild.
- Er geen controle is op de prestaties van aannemers. De bouwpolitie controleert alleen als er een bouwvergunning is en als de fundering op de juiste locatie van het perceel wordt gestort.
- Een aannemersvereniging (A.A.V.) die zich niet bezighoudt met het rekruteren van aannemers die zich graag zouden willen verenigen om zodoende de koppen bij elkaar te zetten omwille van de verbetering van de sector. Dat concludeer ik aan de hand van het feit dat ik nog steeds geen antwoord heb gekregen op mijn verzoek van 4 januari 2020 om mij aan te sluiten bij die vereniging.
- Verouderingen in het bouwbesluit (de bouwwet die dateert van 1956)
- Geen structurele certificering van bouwvakkers

Voorstellen
- Een ieder die zich presenteert als aannemer moet op zijn minst ergens geregistreerd zijn als aannemer. Zo’n bouwvereniging houdt dan de reputatie van de aangesloten aannemers bij en zorgt ook voor het bijschaven van haar leden.
- De bouwpolitie zou ook moeten controleren als uitsluitend geregistreerde aannemers voor mensen bouwen.
- Elke aannemer moet automatisch worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en het belastingkantoor. Verder moet de lijst van geregistreerde aannemers met een bepaalde beoordeling op hun prestaties voor elke burger toegankelijk zijn. Een zogenaamde klassen-indeling.
- De huidige A.A.V. moet een belangrijke rol gaan spelen in het integrale plan of er moet een nieuwe vereniging komen voor aannemers die serieus willen werken aan een stukje verbetering.
- Het bouwbesluit moet geüpdatet worden.
- Er moet een gedegen certificering voor bouwvakkers komen waarbij zij steeds in de gelegenheid zijn om te groeien naar een volgend niveau.

Hoop doet leven
Reikhalzend kijk ik uit naar de aanpak van de nieuwe regering om deze sector eindelijk meer structuur te geven en zodoende ook de staatskas te kunnen versterken met alle gemiste belastinggelden.

Bryan Boerleider

Advertenties