Tot eind december geen verkavelingsvergunningen
11 Sep, 22:37
foto
Minister Riad Nurmohamed Van Openbare Werken.


Het ministerie van Openbare Werken (OW) neemt de huidige verkavelingsvoorwaarden onder de loep. Tot eind december dit jaar worden er geen verkavelingsvergunningen uitgegeven. Minister Riad Nurmohamed heeft aan de verkavelaars die bij hem op bezoek waren om hun misnoegen hierover te uiten, gezegd dat zij zich moeten verenigen in een Naamloze Vennootschap (NV). OW wil voorkomen dat verkavelingsprojecten worden ontwikkeld, zonder dat de juiste wegen zijn bewandeld.

De verkavelaars zullen zich moeten aansluiten bij een autoriteit, die door de overheid zal worden aangesteld. Notarissen, het MI-Glis, advocaten, landmeters, OW en de verkavelaars zullen samen een raad van toezicht moeten vormen om na te gaan of het proces in goede banen wordt geleid. Zelf verkavelen zal onmogelijk worden. Het gebeurt vaak dat burgers er de dupe van worden wanneer verkavelaars zich niet aan de basisvoorwaarden houden.

Nurmohamed gaf aan dat sommige verkavelaars innovatief bezig zijn, terwijl anderen op de traditionele voet doorgaan. Er zijn verkavelaars die jaren moeten wachten op een vergunning, wat niet kan en mag gebeuren, zegt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Enerzijds zullen de eisen worden verhoogd, anderzijds zal het vergunningenbeleid worden versneld. Stakeholders, zoals installateurs, aannemers, architecten en ingenieurs krijgen meer verantwoordelijkheden van het ministerie.

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zal in het vervolg het beleid moet maken, dat zal moeten uitwijzen waar wel en waar niet mag worden verkaveld. Dit ministerie zal er ook voor moeten zorgen dat indien van toepassing, een bestemmingswijziging wordt verleend. Het vervolgproces zal onder het toeziend oog van OW geschieden. Personen die buiten de regels om tot verkaveling overgaan, zullen strafbaar worden gesteld.

Een verkavelaar die buiten de wettelijke voorschriften een perceel heeft verkocht of begint te bouwen, riskeert gevangenisstraf. Burgers dienen alert te blijven en de autoriteiten op tijd te melden over de onregelmatigheden in de wijken, indien iets dergelijks zich voordoet. Aangezien het beleid gericht is op het stimuleren van woningbouw, worden wel alle achterstallige vergunningen gehonoreerd, meldt de voorlichting van OW, via de CDS.
Advertenties

Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September