Overleg gestart met vakbeweging voor invulling SER
10 Sep, 04:46
foto
C-47 ondervoorzitter Claudette Etnel (Foto's: CDS)


President Chan Santokhi heeft gisteren de besturen van de vakcentrale C-47, AVVS de Moederbond en de Centrale van Landsdienaren Organisaties op het presidentieel paleis ontvangen, om te praten over invulling van de Sociaal Economische raad (SER). De raad wordt binnenkort geïnstalleerd.

C-47 ondervoorzitter Claudette Etnel zegt dat het onderhoud met Santokhi naar verwachting is verlopen. Partijen hebben zich gebogen over de afvaardigingen van de vakbeweging in de SER. “De vakbeweging heeft daar een aantal plaatsen en daarover moest er consensus bereikt worden,” zegt Etnel. De partijen zijn intussen ook gekomen uit het dispuut dat er was, tussen een deel van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en C-47.

Etnel verwacht dat met het resultaat van het overleg een goede aanzet is gegeven tot het volledig oplossen van het geschil. In de raad zijn er acht plaatsen beschikbaar voor de vakbeweging: C-47, CLO, PWO en de Moederbond. Op de CLO na is er reeds een besluit genomen over de afvaardiging van de genoemde vakorganisaties voor de SER, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Ook Moederbond-voorzitter Errol Snijders is tevreden over het gesprek met de president. “We hebben een goed gesprek gehad. Er zijn wat harde woorden gevallen, maar dat hoort erbij.” Snijders legt uit dat het de bedoeling was om vanuit de vakbeweging duidelijkheid te geven over haar afvaardiging voor de Staatsraad en de SER.

Snijders geeft aan dat er verschillende standpunten zijn; er zijn vakorganisaties die buiten Ravaksur vallen en er zijn vakorganisaties die ook andere meningen hebben dan wat de meerderheid zegt binnen Ravaksur. “Dit zijn zaken die normaal zijn, maar waarvoor er een oplossing moet zijn””, meent hij.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October