Column: Protocollen
03 Sep, 00:59
foto


Vanwege de Covid-19 pandemie ligt de sportbeoefening in Suriname reeds geruime tijd stil. Hoewel noodzakelijk vanwege het besmettingsgevaar, is deze situatie zeer nadelig voor de sportbeoefening in het algemeen. Deze ontwikkeling is ook erg nadelig voor de gezondheid van wedstrijd- en recreatiesporters. Kon je voorheen nog naar de sportclub voor de noodzakelijke beweging, sinds enkele maanden is die optie niet langer beschikbaar. Uit verveling beperken velen zich tot het zitten voor de beeldbuis en grijpen daarbij vaker naar snacks. Het gevolg hiervan is dat ze zonder er bij stil te staan enkele kilo's aankomen. Op termijn zal deze leefstijl een zware wissel trekken op de volksgezondheid. Wij  moeten nu allemaal zelf de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat we de noodzakelijke beweging per dag hebben. Ook al is de sportschool gesloten, dan nog kunnen we in de eigen omgeving een paar blokken om. Laat de auto vaker staan en loop naar de winkel.

Als we zitten te wachten op anderen (overheid, sportbonden, -scholen, -verenigingen) kan het zijn dat we - wanneer ze eindelijk zo ver zijn - overmand worden door het aantal kilo's dat we dan moeten verbranden. Het beste zou zijn dat we de hand in eigen boezem steken en alvast letten op ons bestedingspatroon. Neem bij het winkelen minder snacks mee naar huis, want nu we geen mensen meer over de vloer krijgen, is de kans groot dat we ze zelf zullen opmaken. Vervolgens kan een aangepast eetpatroon - hoe verleidelijk het ook is om snacks naar binnen te werken tijdens het doorbrengen van onze tijd - de toename van ons gewicht reguleren. Een aangepast schema waarbij we bewust tijd inplannen om te bewegen, zou ons ook kunnen helpen om onze gezondheid te managen, zodat we niet aangewezen zijn op de gezondheidszorg die al danig onder druk staat.

Intussen spreek ik de hoop uit dat de verschillende aanbieders van sport zich kosten nog moeite sparen om de vereiste protocollen zo snel als mogelijk af te hebben, zodat er weer wat leven komt in de brouwerij en sporters zich weer kunnen toeleggen op de beoefening van hun geliefde tak van sport. Rust roest, geldt vooral in de sport. Het lopende kalenderjaar is voor de meeste sporters reeds afgeschreven, omdat lokale en internationale bonden de activiteiten hebben geschrapt c.q. verschoven naar 2021. In de meeste Europese landen, in Amerika en in de regio, zijn de trainingen en competities hervat. Om niet slechts mee te doen, maar ook daadwerkelijk een rol van betekenis te kunnen vervullen bij krachtmetingen, is het noodzakelijk om veel te oefenen. Oefening baart namelijk kunst, terwijl stilstand achteruitgang bewerkstelligt.

Ook de actoren verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs op de verschillende schoolniveaus, moeten ervoor zorgen dat de protocollen af zijn bij de start van het nieuwe schooljaar. Veel kinderen zijn voor hun noodzakelijke beweging afhankelijk van de uren bewegingsonderwijs waarin de school voorziet. Covid-19 mag niet als excuus gebruikt worden om het bewegingsonderwijs te schrappen, juist nu het erg noodzakelijk is om gezond te blijven. Laten we met vereende krachten alles in het werk stellen om weer op een acceptabel niveau aan sport te gaan doen. Sporten is vooral in een tijd waarin de gezondheidszorg onder druk staat, mits onder de juiste condities, eerder noodzakelijk, dan wenselijk.

Mireille Hoepel
Advertenties