Is de regering op de goede weg?
02 Sep, 11:27
foto


Het regeringsbeleid wordt sterk onder de loep genomen: de regering krijgt zowel ondersteuning als kritiek. Helaas worden er ook berichten verspreid bezijden de waarheid. Onlangs circuleerde op social media het bericht over de 23 Landcruisers: "de voorzitter van de VES heeft onthuld dat de president 23 luxe Landcruisers heeft gehuurd voor USD 200 per dag bij een bedrijf waarvan de eigenaar mede de scepter zwaait op zijn kabinet". Dit bericht heeft veel kwaadbloed gezet bij velen in de samenleving.

Het DNA-lid Dew Sharman heeft in een videoboodschap gezegd, dat niet de huidige president die Landcruisers heeft gehuurd, maar de vorige regering. President Santokhi gaat dit contract niet verlengen. Wij roepen ministers op om geen gebruik te maken van deze voertuigen.

Wij betwijfelen dat het bericht komt van de VES-voorzitter en doen een dringend beroep op de samenleving om in het belang van rust en stabiliteit berichten eerst te controleren op juistheid alvorens te verspreiden.

Governmenttake
Volgens de president en vicepresident is deze maatregel voor drie tot zes maanden. De VES-voorzitter vindt het voor de gekhouderij dat na zes maanden geen verhoging van de governmenttake nodig zal zijn, omdat de economie structureel uit balans is. Misschien krijgt hij gelijk, maar de regering kan in dat tijdsbestek andere bronnen van inkomsten aanboren.

Door alle kritiek op het regeringsbeleid verliezen velen de hoop dat het ooit goed komt met Suriname; men wordt nerveus en bang. Critici moeten rekening houden met negatieve effecten van hun kritiek op de gemeenschap. Ondanks de terechte kritiek op de benoemingen van rvc’s  en dc’s vinden wij dat journalisten, maatschappelijke organisaties en anderen o.a. als taak hebben rust te helpen brengen onder het volk.

Er is veel kritiek op de brandstofprijsverhoging uit vrees voor prijsverhogingen in andere sectoren. Een analyse geeft aan dat de kostprijsverhoging per producteenheid is te verwaarlozen. Bij  salarisverhogingen en valutakoersschommelingen is het kostenplaatje per producteenheid  extra gevoelig. Op de solidariteitsheffing is er ook veel kritiek, hoewel volgens de president deze maatregel maximaal een jaar gaat duren. Men bedenkt allerlei scenario’s om de poten van deze regering af te zagen. In plaats daarvan kan men liever het volk proberen te overtuigen, dat in deze herstelfase drastische maatregelen noodzakelijk zijn. Hoe wil men anders het land uit deze benarde situatie halen?

Andere maatregelen
Deze regering zal spoedig een aantal impopulaire maatregelen moeten invoeren:
1. Gefaseerd afschaffen van energiesubsidie. Te beginnen met verhoging van energietarieven vanaf een bepaald energieverbruik.
2. Een commissie benoemen die voorstellen moet doen om het overheidsapparaat te saneren en vervolgens overgaan tot uitvoering ervan.
3. Huurwaardebelasting verhogen en achterstallige huurwaardebelasting innen.
4. Implementatie van grondconversie of verhoging van grondhuurcanon. 
5. Limiteren van het aantal ambassades.
6. Commissie benoemen ter regulering van dubbele salarissen en inkomens van politici en topambtenaren.
Met deze en door anderen voorgestelde maatregelen gaan de overheidsinkomsten stijgen en zullen de minder draagkrachtigen bespaard blijven.

Veel bereikt
De regering wordt verweten van wanbeleid en gebrek aan daadkracht. Echter heeft de regering al veel bereikt:
Aanpak corruptie:
• De regering inventariseert corruptieve praktijken bij de ministeries en parastatale bedrijven.
• Een aantal van corruptie beschuldigde personen is al aangehouden door de politie.
• De president heeft een openbare aanklager benoemd om corruptie op te sporen en te onderzoeken.
• Commissie Anticorruptie wet moet de president adviseren over het vervolgtraject dat de regering moet inzetten om deze wet volop te kunnen toepassen.
• DNA heeft een motie aangenomen waarmee de regering vervreemde gelden en goederen moet terughalen.

Bezuiniging:

• De DNA-leden uit de districten mogen de komende twee jaren niet op staatskosten in hotels verblijven.
• De president schaft de kabinetstoelage van 50 % op het salaris af.
• De president verlengt het huurcontract over de 23 Landcruisers niet.
• De president ontbindt commissies, werkgroepen en taskforces, waarbij hoge bedragen aan de leden worden toegekend.

Geef tijd en ruimte

Hoewel de regering nauwelijks zes weken aanzit, schreeuwen sommigen moord en brand. Men moet realistisch blijven: het is een hels karwei om het land uit het diepe dal te halen. De regering heeft geen toverstok. Zij vraagt aan de gemeenschap haar negen maanden te geven voor fase 1. Waarom doen wij dat niet met zijn allen? We zien al positieve ontwikkelingen.

Als de regering erin slaagt om goede regelingen te treffen over de buitenlandse schulden en gelden te lenen van de diaspora tegen lage rente, dan ziet de toekomst voor ons land en volk er rooskleurig uit. Geef de regering de nodige ruimte en tijd.

Jack Mohanlal
          &
Soerdj Badrising

Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October