KPS wordt doorgelicht; onregelmatigheden geconstateerd
25 Aug, 01:44
foto
Sharma Lakhisaran, voorzitter commissie doorlichting KPS.


Sharma Lakhisaran is voorzitter van de werkgroep die het Korps Politie Suriname (KPS) moet doorlichten. President Chan Santokhi heeft, in tegenwoordigheid van vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie, deze werkgroep geïnstalleerd. De Communicatie Dienst Suriname (CDS) bevestigt tegenover Starnieuws dat de directeur van Justitie, Marianne Chin A Fat, maandag is ontlast uit haar functie. Lakhisaran, die al directeur van Justitie was tussen 2005 en 2010, zal ook deze plek overnemen. Hij is ook voorzitter van de commissie 'Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden'. 

“Het uitgangspunt zal zijn dat er in alle objectiviteit gewerkt zal worden, met inachtneming van de algemene principes van behoorlijk bestuur. Daarbij zal ook toegepast worden het principe van hoor en wederhoor," laat Lakhisaran via de CDS optekenen. Santokhi heeft aangegeven dat het KPS een belangrijke actor is bij de bescherming van mensenrechten en de rechtshandhaving en is daarmee een essentiële organisatie ter waarborging van de democratische rechtstaat in Suriname. “Om deze reden zal het KPS een onbevlekte en integere organisatie moeten zijn en zullen politieambtenaren, die deel uitmaken van het KPS eveneens onbevlekt en integer moeten zijn.”

De president heeft aangegeven dat er zich vermoedelijk onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de werving en selectie van rekruten. Dit geldt ook voor het optreden van politiepersoneel al dan niet op instructie van leidinggevenden, waardoor de benodigde integriteit van het politiekorps, ernstige schade kan zijn toegedaan. “Voorts zijn er gevallen bekend, waarbij noodzakelijk optreden van politieambtenaren, op instructie van hogere politieambtenaren achterwege is gelaten, zonder dat daar een gerechtvaardigde noodzaak toe was.”

“Dit soort aangelegenheden tasten de integriteit en het imago van het politiekorps aan en dat leidt ertoe dat het politieapparaat aan gezag inboet. Deze regering staat een optreden voor gebaseerd op basis van wet en recht en op basis van gezag. Daarom is het noodzakelijk om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de omstandigheden en gebeurtenissen, zodat er duidelijkheid kan worden verschaft”, meent de president. De werkgroep is geïnstalleerd voor een periode van 3 maanden. De president roept de korpschef, alle politiefunctionarissen en de samenleving op om alle informatie omtrent de werving en selectie van politiefunctionarissen en vermeende onregelmatigheden aan de commissie te doen toekomen.
Advertenties