Misiekaba gaat in op zijn toekomstplannen; betuigt spijt
05 Aug 2020, 08:41
foto
André Misiekaba


André Misiekaba gaat in op wat hij met NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft besproken in het laatste gesprek dat hij met hem had. "De 'speculatie machine' is in volle gang over wat mijn volgende stap is", merkt Misiekaba op. "Vóór ik hierover uitweid, neem ik de gelegenheid te baat om mijn verontschuldiging aan de samenleving aan te bieden voor fouten die ik als politicus in de afgelopen periode heb begaan. Bepaalde mensen hadden moeite met sommige uitspraken die ik deed op politiek podia. Gelovigen waren van oordeel dat ik te weinig (publiekelijk) mijn stem liet horen tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Er zijn verschillende momenten waarop ik volgens sommigen aanstoot heb gegeven. Ik betuig diepe spijt en vraag de totale gemeenschap om mij te vergeven. Ik zal God bidden en mijn uiterste best doen om in het vervolg vorengenoemde gedragingen na te laten."

Terugkomend op het gesprek van de dag, zegt Misiekaba dat hij in het persbericht dat hij in het weekend heeft doen uitgaan, geprobeerd heeft de contouren van de onoverkomelijke politieke kloof die tussen hem en de NDP is ontstaan, weer te geven. Hij is deze week gestart met gesprekken met zijn achterban om hen diepgaander te informeren over de ontstane situatie. En de vraag die steeds opkomt is, wat de volgende stap zal zijn.

"In het gesprek dat ik de vorige week met de voorzitter van de NDP had, vertrouwde ik hem toe wat mijn ideeën voor de toekomst waren. Voorafgaand aan het delen van mijn inzichten, was uiteraard de vaststelling (middels argumenten) dat ik niet verder kon met de NDP. Eén van de mogelijkheden die ik aangaf was om de politiek vaarwel te zeggen en iets anders te gaan doen. Stoppen met de politiek zou echter betekenen dat ik mijn goddelijke roeping aan een kant zou moeten zetten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb rust nodig om dit goed uit te kristalliseren," zegt Misiekaba aan Starnieuws. 

"Bij het kiezen voor de continuering van mijn politieke werk, zal dat uiteraard in en via een ander politiek huis, dat beantwoordt aan mijn idealen en aspiraties, moeten geschieden. Ik zei aan de heer Bouterse dat ik, in dat geval, de heer Ronnie Brunswijk graag zou willen ondersteunen. Het leiderschap dat laatstgenoemde in de aanloop naar de verkiezingen en daarna heeft getoond, is mijns inzien bijzonder indrukwekkend te noemen. Ik gaf aan dat ik de ABOP in dit tijdsgewricht als een speciale spruit zie, die, ten voordele van Suriname, tot volle wasdom moet worden gebracht, en ik graag een bijdrage in de verdere groei en ontwikkeling van dit significant segment van de samenleving wil leveren. Ik vroeg de heer Bouterse om mij te releasen en de zegen te geven om mijn toekomst - die ik dus niet meer in de NDP zag - na te jagen. Hij gaf mij daarop letterlijk zijn zegen. Met de teruggave van de NDP-zetel afgelopen maandag, heb ik het (leerrijke) NDP-hoofdstuk afgesloten", zegt Misiekaba.

De uitnodiging van Brunswijk afgelopen zaterdag tijdens de 'online massameeting' aan hem, is niet aan dovemansoren gericht. "Mi yee. Ik dank hem, de heer Bee en alle andere ABOP-ers die klaarstaan om mij in de partij te verwelkomen. Ik heb evenwel ook notitie genomen van zij die tegen een mogelijke komst van mij in de ABOP zijn. De negatieve acties vanuit andere hoeken van het politieke veld zijn mij ook niet ontgaan. But we are above of things. Ik heb goed contact met de heer Brunswijk en andere politieke leiders (van andere partijen). We zullen zien hoe dit zich in de komende maanden verder zal ontwikkelen en wat het uiteindelijk zal worden. Zoals ik eerder aangaf, zal ik wat rust inbouwen om te ontspannen, te bidden, relevante gesprekken te voeren en samen met mijn team na te gaan waar ik de gemeenschap het best verder zou kunnen dienen," laat Misiekaba optekenen. 
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March