ABOP: Dienstbaar zijn
31 Jul, 20:06
foto


Eid al-Adha is een heilig festival van de Islam. Eid al-Adha betekent "festival van het offer" en herdenkt hoe Ibrahim bereid was om zijn eigen zoon Ismaël in opdracht van God op te offeren. Eid al-Adha geeft toewijding en het geloof van de profeet Abraham in Allah aan. Toen Allah Abrahams toewijding zag, werd hij gestopt en kreeg hij de opdracht een dier te offeren.

Laat deze gehoorzaamheid, oprechtheid en nederigheid aan God, voor ons allen een les zijn. Bij deze viering vraagt de Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij (ABOP) dat elke Surinamer de liefde voor land en volk tentoonstelt. Zodat wij een welvarende samenleving met een sterke economie opbouwen. Laten wij het offer van Ibrahim en Ismaël herdenken en erkennen door liefde, geloof, dienstbaarheid en onderdanigheid openlijk uit te dragen.

Net als de profeet Abraham worden wij ook geconfronteerd met enorme uitdagingen, zoals de grote schuldenlast van ons land, de inflatie en de Covid-19-pandemie. Deze moeilijke periode eist dat wij als natie offers brengen en elkaar ondersteunen. Wees daarom dienstbaar naar elkaar. Dit kan alvast door een mondkapje te dragen. Een mondkapje is voor je eigen bescherming, maar vooral voor de bescherming van de mensen om je heen.

Geloof dat God ons net als de profeet Abraham op het juiste pad zal leiden. De afgelopen week is ons land gezegend met een derde significante olievondst voor onze kust. Blijf bidden en werken voor het succes van ons land. Sta stil bij het onbaatzuchtige offer van Ibrahim dat leidde tot de jaarlijkse viering van Eid-ul-Adha.

De ABOP wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en een liefdevolle dag toe.
Advertenties