Bond bij Huize Ashiana protesteert tegen thuiszetten werkers
30 Jul, 07:48
foto


De bond bij Huize Ashiana is er niet over te spreken dat nieuwe personeelsleden die niet zo lang geleden hun benoemingsbeschikking hebben ontvangen, niet op het werk mogen verschijnen. Ondervoorzitter Rudolgo Palmtak en secretaris Jan Aviankoi spreken hun misnoegen uit over de maatregelen die getroffen worden door de leiding in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. 

De personeelsleden die pas hun beschikking hebben ontvangen, is meegedeeld dat ze voorlopig niet op het werk mogen verschijnen. Hun beschikking moeten ze retourneren. De mensen zullen ook geen salaris ontvangen, is hen meegedeeld. De bond vindt dat deze houding in strijd is met wat door de nieuwe regering is beloofd. Eenieder zou worden ingezet om het werk te doen. 

Het bestuur vindt dat het hier niet gaat om mensen die overbodig zijn. Het tehuis kampt al jaren met tekort aan personeel. Wanneer werkers nu wordt aangezegd om thuis te blijven, zal dat een enorme wissel trekken op de rest van het personeel. De bond wil dat deze maatregel teruggedraaid wordt. Indien dat niet gebeurt, zal de rust op de werkplek niet gegarandeerd kunnen worden. De mensen hebben het geld nodig om hun gezin te kunnen verzorgen. 

Thursday 13 August
Wednesday 12 August
Tuesday 11 August