Column: Politieke Borrelpraat 621
19 Jul, 22:39
foto
ABOP-ondervoorzitter Joël 'Bordo' Martinus met Assembleelid Mahinder Jogi. (Foto: René Gompers)


“Heren, jullie kunnen me nu feliciteren: we hebben een nieuwe pres en vicepres.”
“En we hebben een regeerteam-dream. Maar stel me koeie vragen, anders ga ik je keen antwoord keve.”
“Yeah, bun strak. Mi lob’ing”
“En we hebben intussen ook een first lady. Dames, ‘hij’ is niet meer vrij, beu-beu.”
“En de deuren van het Westen gaan meteen al open, nu die linkse plunderclub te baka-broko zetelt.”
“Het roer moet om, van links naar rechts.”
“En de stad moest daarbij wel het politieke roer in handen geven van een Wanicaan en een Aucaan, met de goud-prins met kroontje als ondersteuning.”
“Wie bedoel je? Bordoow?”
“De originele spelling van z’n bijnaam is Bordeaux, naar de kleur van het vroegere Nederlands paspoort.”
“En straks, als de wittebroodsfeesterij en de praalwagen-roadshow voorbij zijn, en Covid maar voortwoekert, en het droomkabinet de dagelijkse beslommeringen moet oppakken, zal de belangenstrijd beginnen los te komen.” 
“Nieuwe bezems vegen schoon met flink wat ferm gebabbel.” 
“Mijn ogen zijn gericht op de sleutelfiguur, de minister van Paysah-na-he. Gelukkig kan een land niet failliet gaan, maar wel verpauperen.”
“We gaan weer moeten lenen, maar onder strakke voorwaarden.” 
“De scheidende VeePee zegt: hij laat geen puinhoop achter, maar een realiteit. Wat een lariekoek.”
“Is geen koek van larie, hij heeft groot gelijk. De vorige regering laat een realiteit achter.”
“En die realiteit is een verschrikkelijke puinhoop.”
“Maar meester, u zit er zo somber bij. Mis je Doewet, Bo-lim, Boutah, Djotehlall en de Koekdoek-clan?”
“Ach nee, ik ben echt diep teleurgesteld in een ex-leerling, een vlotte, pientere, goedlachse jongen, die nu voor zijn leven het brandmerk op zijn voorhoofd heeft.” 
“Wie bedoelt u?”
“Poorsalym, ik ben echt down. Dit had ik niet van hem verwacht.”
“O, dat ding van de Cultuurtuin, inderdaad, dat is heel erg.”
“Dan stijgt die Soerriedien bij mij enorm in aanzien, die weigerde die verkaveling te tekenen, daarom moest hij met spoed met verlof naar huis, zodat z’n plaatsvervanger op de valreep de uitgifte van een onvervangbaar stuk natuurbos kon tekenen.”
“Kijk, dat je benoemingen rondverdeelt, tot daar toe, maar dit, nee, dit is erger dan crimineel.”
“Maar aan het eind van Vene-3 zijn er toch ook flink wat percelen verdeeld, ben je dat opeens vergeten? Daar achter de Zondagsmarkt te Kwatta?”
“Ben ik niet vergeten, maar dat betrof niet een stuk uniek natuurbos.”
“En ook in de Cultuurtuin gaf Vene uit; tante Jenny zegt dat ze dat tegenwerkte.”
“El Vene zei: er is een verschil tussen aan de Cultuurtuinlaan en ‘in de Cultuurtuin.” 
“Ben benieuwd of nieuwe minister, Dame Pokymon, in staat zal zijn deze uitgave terug te draaien. Ze heeft wel dossiers opgevraagd.”
“Het gaat om een uitgifte van 18.000 vierkante meter, 1,8 hectare aan een aantal stromannen en -vrouwen, die het waarschijnlijk aan ‘een boy’ gaan verkopen voor het opzetten van een ressort of zoiets.”
“Een goede testcase voor de nieuwe regering. Hopelijk horen we niet: ‘het is al volgens de wettelijke procedures uitgegeven en zelfs al bij de hypotheekbewaarder ingeschreven, we kunnen het niet terugdraaien.”
“Dan moeten we die hele keten aanklagen, vanaf de landmeters, ambtenaren op ROGB, tot die hypotheekbewaarder of diens vervanger, die zo vlot en vlug, de kavels al heeft ingeschreven.”
“Laat Soerredien als ex-minister ook getuigen. We moeten ons op deze case vastbijten en niet loslaten, leki wan pitbull.”
“Laat dit in ieder geval een dure les zijn voor alle natuurliefhebbers die al jaren bezig zijn met een botanische tuin, een trimbaan, een orchideeëntuin en dat soort dingen, maar nog steeds hebben ze geen titel op de grond. Kijk wat er nu gebeurt.”
“Zolang wij onszelf als volk etnisch verdeeld willen houden en ons niet bundelen, gaan we steeds met lede ogen en behuild gezicht moeten toezien hoe onze eigen mensen ons leegplunderen.”
“De komende zes maanden zullen cruciaal zijn voor ons land en voor deze regering.”
“De val van de minister van Financiën is sinds de jaren negentig steeds het begin van HGP, oftewel Het Grote Plunderen geweest.”
“Hoezo? Kunt u dat aantonen?”
“De val van de Attaanse Moengra tijdens Bosje, de Val van Rose, na een heftige ruzie met Vene, een andere zag al in Grun Erf terecht af van de post van Financiën, van Wonnie Boedha, van Weinervrouw, van … ach, laat maar.”
“Stel dat Chan moet kiezen tussen een strak financieel beleid van de A-Chaiber en de gappersbende binnen zijn Droomregeerteam, wat zal hij kiezen?”
“Volgens mij is Chans rol om de lege schatkist weer te vullen, zodat de gappersbende weer kan toeslaan. Hopelijk gebeurt dat niet weer.” 
“Dat zullen de weldenkende Paramaribowers met een gericht stemgedrag moeten voorkómen, zonder als een stelletje onderling kijvende egotrippers ten onder te gaan.”
“We moeten vanaf nu de gelederen sluiten onder een sterk nieuw politiek leiderschap.” 
“Wishfull thinking. Zonder populisme trek je geen stemmen. En we willen allemaal voorzittertje blijven spelen, zoals bij de afgelopen verkiezingen weer eens bleek.”
“En zie het resultaat: zelfs een stuk Cultuurtuin wordt op de valreep genoersaliemt.” 
“Ach, je kletst. Ik zou daar een torenflat van twintig verdiepingen neerzetten met honderd luxe koop-appartementen. Prijs: een half miljoen U$ per appartement. Toch wil niemand investeren om die Cultuurtuin als grote tuin in cultuur te brengen.”
“Jij bent een even grote barbaar als die…, die…, die…..”
“Jullie denken klein, daarom blijven jullie klein en laten jullie je land elke vijf jaren verder leegplunderen.”
“Jij kletst maar raak achter je glas sopie, daarom blijf je een zuiplap.” 
“Heren, geen ruzie hier, rustig. All hands on deck. De handen ineen, de schouders eronder. Het gaat niet primair om Chan, Lonnie, Bee, Bordeaux of die breedsprakerige Brontosaurius; het gaat om ons, Ons Belang, wi staman. Ik sponser een rondje op de nieuwe regering die voor Ons Belang gaat moeten werken.”
“Yaaah, proost.”
“Ach, jij juicht altijd bij een vrij sopie.”

Rappa

Advertenties