President Santokhi rekent op veerkracht volk
16 Jul 2020, 12:21
foto
President Chan Santokhi tijdens zijn inaugurele speech op het Onafhankelijkheidsplein. (Beeld: STVS)


Een lege staatskas, torenhoge schuld, verzwakte en uitgeholde instituten. Een geschatte schuld van SRD 27 miljard, terwijl verwacht wordt dat de werkelijke schulden tweemaal zo hoog zijn. President Chan Santokhi schetste in zijn inaugurele rede een beeld van de situatie die de nieuwe regering zal aantreffen. Schijnbaar stoïcijns hoorden de leden van het scheidende kabinet de opsomming van alle problemen die ze achterlaten aan.

Santokhi zegt dat de situatie heel moeilijk is en dat hij ondanks deze problemen het vertrouwen heeft dat het goed komt. Hij vertrouwt daarbij op de veerkracht van het volk en de bereidheid van de samenleving om offers te brengen. Hij heeft een beroep gedaan op eenieder om hebzucht, de drang naar macht en het eigen belang aan de kant te zetten. De Covid-19-pandemie leert ons wat werkelijk belangrijk is in het leven, stelt Santokhi.

Hij kondigt aan dat mensen die vanwege rancune thuis zijn gezet, weer zullen worden opgeroepen om hun krachten te geven. Ook mensen die thuis zitten en salaris ontvangen zonder daar een vinger voor uit te steken, zullen aan het werk worden gezet. Delen van de overheid zullen worden verzelfstandigd zonder daarbij iemand brodeloos te maken. Samen met het bedrijfsleven zal werkgelegenheid worden geschapen. Parastatale bedrijven zullen worden afgestoten en zal de economie worden gediversifieerd. Water en stroom blijven in de boezem van de Staat.

Het is tijd om de begroting in evenwicht te brengen, waarbij onder meer sprake zal zijn van versnelde inning van belastingen en het doorvoeren van bezuinigingen. Er komt een zuinig importbeleid en een marktconforme wisselkoers. Bovenal belooft Santokhi dat de veiligheid terugkomt. "Veiligheid is een basisrecht en dat zullen we terug geven." Hij kondigt ook aan dat Suriname zal worden verschoond van het imago van drugsland. "Mensenhandel en mensensmokkel zullen hard worden aangepakt, evenals de grensoverschrijdende criminaliteit."

Er wordt gewerkt aan een onafhankelijke begroting voor de rechterlijke macht. Concessies en leningen zullen op hun rechtmatigheid en doelmatigheid worden onderzocht en waar nodig zal het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld.  

"We zijn het land van de nul-optie,...we zijn financieel failliet maar wij putten kracht uit de veerkracht van onze voorouders."
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June