VLOSS pleit voor onder-directoraat Lichamelijke Opvoeding
15 Jul, 23:06
foto


Bij de herdenking van haar 40-jarig bestaan op 15 juli, breekt de Vereniging Lichamelijke Opvoeding Sport en Spel (VLOSS) een lans voor de oprichting van een onder-directoraat Lichamelijke Opvoeding (Sportonderwijs). Met de oprichting van een onder-directoraat, zal volgens de vereniging, de positie van het leergebied verbeteren.

VHP-voorzitter en de gekozen president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, heeft eerder in de media gezegd dat er flink geïnvesteerd zal worden in de sport. Toch blijkt nu dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken ontmanteld zal worden. Dat betekent veel minder financiën beschikbaar voor beleidsontwikkeling van de L.O. en Sport vanuit de basis, meent de VLOSS. Het André Kamperveen stadion (jaren 60) en de Anthony Nesty Sporthal (jaren 90) zijn de twee enige grote sportaccommodaties in ons land. Zij geven volgens de VLOSS aan, hoeveel opeenvolgende regeringen vanaf de jaren 60 in lichamelijke opvoeding (sportonderwijs) en de sport hebben geïnvesteerd.

Suriname had anno 2020 veel verder kunnen zijn indien er jaren geleden was begonnen met een onder-directoraat voor de lichamelijke opvoeding (sportonderwijs) en schoolsport en indien er voldoende geld beschikbaar was gesteld voor het in 2010 ingestelde ministerie van Sport- en Jeugdzaken met voldoende deskundigen op dit departement, meent de VLOSS.

L.O. is sinds 1965 een verplicht vak bij wet op de basisscholen, schrijft de VLOSS. Het lager onderwijs is bij wet geregeld. Kinderen tussen 4 – 12 jaar hebben dus het fundamenteel recht op bewegingsonderwijs. Het vak L.O. staat op alle 574 scholen (basis, VOJ – VOS) op het rooster, toch krijgt van de 379 basisscholen met 87461 leerlingen, ruim 50% geen bewegingsonderwijs, zegt de VLOSS. Even slecht gaat het met de 152 VOJ-scholen (met 37353 leerlingen); daar krijgt nauwelijks 50%  L.O. Het vak is geen examenvak en er is een tekort aan bevoegde vakleerkrachten.

Van de 43 VOS-scholen met 18579 studenten is L.O. een vak onder de streep. Op de kweekscholen (de nieuwe leerkracht) en het IMEAO is L.O. wel een examenvak. 95% van de vakleraren op VOS-niveau is beperkt bevoegd (MO-A). Het resultaat van deze stiefmoederlijke behandeling is intussen bekend. Dit heeft tot gevolg toename van overgewicht ook bij kinderen, geen nationale schoolsport, geen ontwikkeling bij de zaalsporten (structureel tekort aan sporthallen landelijk) en onder andere hart- en vaatziekten en een stijgende criminaliteit, somt de VLOSS op.