Nieuwe coalitie kiest voor urgentiefase van 9 maanden
15 Jul, 04:52
foto


De nieuwe VHP/ABOP/NPS/PL-coalitie heeft niet gekozen voor het traditionele 100-dagen plan, maar voor een urgentiefase van negen maanden waarin de directe en meest noodzakelijke maatregelen zullen worden getroffen. In deze fase zal er een simultane aanpak zijn van de financieel-economische crisis en de beheersing van Covid-19. Gegarandeerde toegang tot basisgezondheidszorg en normalisatie van het onderwijs met inachtneming van de Covid-10 veiligheidsmaatregelen.

In de eerste negen maanden van het regeertermijn van Santokhi/Brunswijk zal er worden gewerkt aan een sociaal vangnet voor kwetsbare groepen, ook in het binnenland en zal de economische bedrijvigheid worden gestimuleerd. Ook de bevordering van de veiligheid, corruptiebestrijding en versterking van de instituties van goed bestuur en toezichthoudende organen zullen binnen dit tijdsbestek worden aangepakt. Aanpassen en ontwikkelen van wettelijke regelingen die een voorwaarde zijn voor beleidsuitvoering en directe inventarisatie van de infrastructurele voorzieningen waaronder energie, water en wegen zijn ook voor de eerste negen maanden na morgen, donderdag, ingepland.

Na de urgentiefase volgt een stabilisatiefase van 24 maanden, waarin de economie weer in evenwicht wordt gebracht en de basis wordt gelegd voor een toename van welvaart en welzijn. Ook andere sectoren, waaronder onderwijs, gezondheidszorg, productie en de sociale sector kijken in deze tweede fase aandacht. Uiteindelijk volgt de ontwikkelings- en moderniseringsfase waarin de economie weer duurzaam op het positief groeipad wordt gebracht. In deze fase wordt in
modernisering en innovatie geïnvesteerd en zal het sociaal stelsel weer worden opgebouwd.

In het regeerakkoord is stapvoets aangegeven hoe de nieuwe regeerders invulling willen geven aan de komende vijf jaar.

U kunt het regeerakkoord hier downloaden.

pdf-icon.gif regeerakkoord_2020.pdf                
Advertenties