Regeerakkoord met urgente maatregelen in 9 maanden
13 Jul 2020, 12:38
foto
Het regeerakkoord wordt verder uitgewerkt in het uit te voeren beleid.


De coalitieleiders hebben het regeerakkoord 2020-2025 zojuist getekend. De urgente zaken die aangepakt zullen worden in de komende negen maanden zijn aangegeven. Het onmiddellijk intrekken van de Valutawet is een van de speerpunten van de aankomende regering. De wet wordt gewijzigd waardoor gezagsdragers te allen tijde ter verantwoording geroepen kunnen worden, ook al zou dat door de rechterlijke macht geschieden. Aanpassing van de wisselkoers als onderdeel van integraal economisch beleid, met flankerend sociaal beleid is ook topprioriteit. 

De wisselkoers moet daadwerkelijk een reflectie zijn van de markt, zoals het hoort staat in het regeerakkoord. Besprekingen zullen gevoerd worden met banken en cambio’s voor de ordening van het valutaverkeer, zonder stagnaties, onnodige kosten en onzekerheden. Het regeerakkoord is ondertekend door de leiders: Chan Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Gregory Rusland (NPS) en Paul Somohardjo (PL). Somohardjo is vandaag uit 's Lands Hospitaal ontslagen. Albert Ramdin, adviseur tevens aankomende minister van Buitenlandse Zaken, heeft het regeerakkoord toegelicht. Aanpak Covid-19 en impact, de financiële sector en armoedebestrijding zijn urgente zaken die meteen aangepakt zullen worden. 


De vier coalitieleiders met het getekende regeerakkoord. (Foto: Raoul Lith)

Vanwege de Covid-19 omstandigheden en algemene gezondheidssituatie zal er op de meest korte termijn een nieuwe en verantwoorde wijze van samenleven moeten worden vastgesteld. Daarbij zal het accent in eerste instantie liggen op de opstart van scholen, van het openbaar vervoer en van de bedrijvigheid. Hiervoor zal met de relevante stakeholders goed overleg gevoerd worden, zodat de maatregelen een breed draagvlak hebben. 

Enkele speerpunten zijn ook: 
- Vaststelling werkelijke schuldpositie, bespreking en vaststelling plan tot sanering en herschikking van schulden met binnenlandse en buitenlandse schuldeisers. 
- Wetswijziging tot herstel van de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname, zijn ook speerpunten voor de eerste fase. 
- Aanpassing van de belastingschijven zodanig dat de onterechte extra belastingen door de inflatie teruggedraaid worden en vooral de lagere inkomens meer financiële ruimte overhouden. 
- Het onmiddellijk in werking treden van de Anti-corruptiewet. 

- Reorganisatie van de EBS met als belangrijke onderdelen, de uitvoering van het plan tot verbetering van de efficiëntie van het bedrijf en de geleidelijk afbouw van de subsidies zodat de inefficiënties minder drukken op de samenleving en op de staatsbegroting. 

- Reorganisatie van de instellingen voor de gezondheidszorg, i.h.b. SZF tot directe verbetering van de effectiviteit en de financiën in de gezondheidssector. Zekerstelling van medicijnenvoorziening.

- Herstel diplomatieke relaties met Nederland op ambassadeursniveau. 

- Verbetering van de Terugroepwet zodat die effectief is. 

- Bestuur en uitvoering van communicatie-instellingen van de Staat w.o. NII, STVS en SRS worden onmiddellijk gereorganiseerd. Het accent van staatsmedia ligt niet op propaganda en ook niet op de commercie, maar het open en eerlijk voorzien van informatie en publieke dienstverlening aan de bevolking. 
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June