VHP op Keti Koti-dag: Vrijheid koesteren; nieuw tijdperk
01 Jul 2020, 02:51
foto


Keti Koti of Manspasi is een jaarlijks terugkerende feestdag. De geschiedenis heeft niet als doel om je te laten stilstaan. Daarom is Keti Koti ook een dag van bezinning over zowel onze geschiedenis als wel over de vraag hoe wij samen kunnen bouwen aan een mooie toekomst. 

Wij herdenken 157 jaar Keti Koti en tegelijkertijd denken we vooruit om samen bevrijd te worden uit de ketenen van onze geest. Dit jaar vieren we Keti Koti, Manspasi, onder bijzondere omstandigheden. Door de maatregelen rond het Corona-virus, doen we het soberder dan we gewend zijn. We vieren het ook op een moment dat ons land een nieuw tijdperk betreedt met nieuw leiderschap om het land weer op te bouwen. 

Het volk heeft zichzelf verlost uit een situatie die niet goed was en een de weg gewezen voor een nieuw Suriname. Daarom is deze Keti Koti, ook een bijzondere dag. Velen onder ons waren de hoop kwijt maar zijn nu ontketend. 
Wij zijn vrij van de ketenen van slavernij, maar zijn we ook vrij in ons denken over de toekomst? De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden. De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen als slaven gebruikt zoals mensenhandel, kinderarbeid en gedwongen arbeid. 

Wij zijn verantwoordelijk om de vrijheid iedere dag opnieuw te verdedigen. Wij staan hier vandaag verbonden in vrijheid en we moeten als mens onze menswaardigheid verdedigen en behouden. Citaat van Nelson Mandela: “Om vrij te zijn volstaat het niet om alleen iemands boeien af te werpen, je moet zo leven dat de vrijheid van anderen gerespecteerd en versterkt wordt”. 

Vrijheid is niet alleen bevrijd zijn van onderdrukking. Het betekent ook vrijheid om je eigen weg te kiezen. Maar vrijheid is ook het recht op goed onderwijs, op goede gezondheidszorg voor iedereen, op huisvesting voor jong en oude, op werk , en ook de garantie op rust en veiligheid. 

Vrijheid betekent ook dat we moeten waken over de vrijheid van onze medemens en volgende generatie. Die moeten vrij zijn van schulden die op hun schouders zijn gelegd. Vrij van de last van  torenhoge staatsschulden, zodat zij in vrijheid eigen keuzes kunnen maken. Het is aan onze leiders te zorgen voor goed bestuur zodat burgers de vrijheid hebben om zich te ontplooien. 

De VHP werkt nu samen met haar coalitiepartners aan een regeerakkoord om de crises in ons land aan te aanpakken. Samen met andere politieke partners, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld zullen we ons land weer tot bloei brengen. Vele tientallen organisaties hebben al hun inzichten gegeven, met ook veel bruikbare ideeën. 
Voor iedereen is het duidelijk dat we onze toekomst samen gaan opbouwen. Keti Koti, de ketenen zijn los, we hebben de vrijheid om als burgers gelijkwaardig en vrij te kunnen beslissen over ons eigen lot. Laten we die vrijheid koesteren. De VHP wenst het Surinaamse volk en ook onze diaspora mensen waar ter wereld ook een bevrijdingsfeest toe. Wan Switi Keti-Koti’.
Advertenties