Bank en schade
30 Jun 2020, 19:30
foto


Ik had gedacht langere tijd in de schaduw van de vorige artikelen/ingezonden stukken te kunnen turen en zoeken naar die grote ontembare bigi ontwikkeling. We kunnen ons geen fouten veroorloven door de belangrijkste aspecten om uit een crises te komen, niet  te beheersen. 

We zullen mensen moeten kunnen geloven, we zullen op ze moeten vertrouwen dat zij in staat zijn die heavy, heavy load te navigeren vanuit het zeer donkere naar de Bright light full of hope and a destiny.
De gedegen ontwikkeling die continu mij en vele andere passeert en die ik vaker opsnuif, is zo afhankelijk van ons en onze bagage aan waarden die we met ons meedragen. De verkiezingen zijn ons net voorbijgegaan en maak mij zorgen over wat niet gebeurde voor deze verkiezingen en wat ons staat te gebeuren nu het volk haar pertinente wil/drang aan ons heeft opgeleverd.

Het moet als ongelooflijk worden gezien dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) haar echte en daadwerkelijke cijfers niet voor de verkiezingen van 25 mei jongstleden gepubliceerd heeft. Het kan er bij mij niet in dat zo een groot instituut dit heeft kunnen laten gebeuren. Ondanks vele oproepen en wenken die verwerkt waren in mijn artikelen. Men beseft bij de CBvS nog steeds niet de grote schade die men zichzelf en de totale maatschappij heeft aangericht.

Natuurlijk zijn het personen/mensen die dit hebben aangestuurd, maar waar is de collectieve verantwoordelijkheid? Uit de verklaring van de CBvS van 31 mei lezen wij dat u onverkort denkt te moeten doorgaan door de overheid monetaire financiering te bieden. Wat jammer is van de CBvS, is dat zij haar bijzondere onafhankelijke positie niet gebruikt heeft om ons allemaal te beschermen door open en goed beleid te maken voor ons allen.

Door de cijfers niet voor de verkiezingen te publiceren, is ons de kans ontnomen voor een hard en open debat. Wat dit betreft verschil ik niet van mening met prof. M Schalkwijk dat de cijfers er hadden moeten zijn. Aub waarmee u kunt beginnen. Begint u de publicatie van uw weekstaten transparanter te maken door bij de posten een toelichting/omschrijving te voegen.
Begint u met het begin van beleid om de zware financiële economische noten te kraken en echt breken.

John van Coblijn
Advertenties