Politieke realiteit bij verkiezing Brunswijk en Sharman
30 Jun 2020, 00:03
foto
Ronnie Brunswijk, de nieuwe voorzitter van De Nationale Assemblee, neemt de hamer over van fungerend voorzitter Soewarto Moestadja. (Foto's: Ranu Abhelakh)


VHP-voorzitter Chan Santokhi ziet het besluit van de NDP om geen tegenkandidaten voor te dragen voor voorzitter en vicevoorzitterschap van De Nationale Assemblee als ondersteuning naar de nieuwe coalitie, zodat deze "zo snel mogelijk kan overgaan tot het parlementaire werk". Hij bedankte de NDP voor haar opstelling. Voor André Misiekaba (NDP) het moment om te stellen "wij zijn democraten en kijken naar de politieke realiteit." Hij zei dat in de geest van de transitiegesprekken die worden gevoerd met de uitgaande president Desi Bouterse en de aankomende leiders, het nodig was om de efficiëntie te benadrukken door geen tegenkandidaat voor te dragen.

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft maandag ervan afgezien om kandidaten voor te dragen voor de functies van DNA-voorzitter en DNA-vicevoorzitter. Ronnie Brunswijk en Dew Sharman van de nieuwe VHP/ABOP/NPS/PL-coalitie zijn daardoor bij enkele kandidaatstelling gekozen als voorzitter en vicevoorzitter. Tegen fungerend DNA-voorzitter Soewarto Moestadja merkte Misiekaba op: "Ik denk dat we kunnen gaan werken met ze voorzitter," doelend op de nieuwe DNA-voorzitter en DNA-vicevoorzitter. 


Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk en vicevoorzitter Dew Sharman feliciteren elkaar. 

Ook Ronny Asabina van de BEP motiveerde dat zijn partij geen reden had om een kandidaat voor de hoogste functie in het college voor te dragen. "Een zelfstandige voordracht zouden wij ook niet kunnen doen, maar we hadden ook geen reden om een tegenkandidaat te ondersteunen." De nieuwe DNA-voorzitter en DNA-vicevoorzitter feliciterend zei hij: "We hopen van ganser harte dat de nodige start is gemaakt om de aspiratie en wil van het volk in deze parlementaire periode bewaarheid te krijgen."

Opvallend was de uitspraak van Marinus Bee (ABOP) op het besluit van de NDP. "Familie kijven, familie blijven. In tijd van nood en crisis moeten we als eenheid kunnen optreden. Laat dit slechts het begin zijn. We hebben alle krachten nodig."

De verdiensten van oud-DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zijn door de verschillende fracties genoemd. Eenieder sprak de hoop uit dat er verder wordt uitgebouwd op wat zij heeft neergezet. Ook president Desi Bouterse bedankte Simons voor het werk dat ze heeft verzet. "De ladder is hoog gelegd. We gaan ervan uit dat u inderdaad een enorme taak heeft om die ladder verder omhoog te brengen," zei hij aan de nieuwe DNA-voorzitter, Ronnie Brunswijk.

Glunderend, met een stralend gezicht dat bijna zijn geel hemd teniet deed, nam Brunswijk de voorzittershamer over van fungerend voorzitter Moestadja. In zijn maiden speech als voorzitter van DNA, bracht Brunswijk ode aan zijn voorouders en de weg die zij hebben afgelegd na de slavernij. Trots zei hij dat zijn voorouders nooit hadden kunnen bevroeden dat een marron op een dag de hoogste functie in het college zou bekleden. Geschiedenis is geschreven, merkte Brunswijk op. Hij beloofde: "Wij zullen alles conform wet en recht moeten doen met het oog op welvaart en voorspoed voor alle Surinamers."
Advertenties