Welke effecten heeft de coronacrisis op ‘small businesses’?
21 Jun, 04:41
foto


De coronacrisis blijft verwoestende effecten hebben op zelfstandige ondernemers, micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (‘small businesses’).

Verontrustende resultaten enquête
De resultaten van een recente enquête laten zien dat 62% van de ‘small businesses’ zijn of haar bedrijfsactiviteiten door de corona-maatregelen heeft stopgezet. Slechts 55% van de micro-ondernemingen en kleine- en middelgrote ondernemingen (KMO’s) is van plan om hetzelfde aantal medewerkers in dienst te nemen bij heropening. Ten minste 32% van de  ondernemers heeft vanaf de coronacrisis steeds terugkerende financiële problemen. Faillissementen zijn bij voortzetting van de huidige corona-maatregelen voor deze ondernemers waarschijnlijk onvermijdbaar.
Deze resultaten zijn verontrustend omdat er aanwijzingen zijn dat zelfstandige ondernemers samen met micro-ondernemingen en KMO’s goed zijn voor het grootste deel van de banen in de particuliere sector in Suriname.

Grote belemmeringen
De ‘small businesses’ die ondanks de corona-maatregelen toch hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten, ondervinden veel belemmeringen. Ruim 80% onder hen ziet de beperkte toegang tot kapitaal en klanten, de afgenomen klandizie en de voortzetting van de corona-lockdown als de grootste hindernissen voor zijn of haar bedrijfsactiviteiten in het komend halfjaar. Bovenal zal het geleidelijk opheffen van de huidige corona-maatregelen voor 75% van alle ondernemers niet meteen verandering brengen. Ten minste 58% van de geïnterviewden kan zijn of haar verloren inkomsten nooit meer inhalen. 

Opzet enquête
De enquête is uitgevoerd in mei en in de eerste helft van juni onder een niet-representatieve steekproef van 53 zelfstandige ondernemers, micro-ondernemingen en KMO’s. Informatie is verkregen uit gestructureerde open interviews. De sneeuwbalsteekproeftrekking is gebruikt als methode van steekproeftrekken. Bij dit onderzoek zijn bedrijven met 0 tot 9 medewerkers gedefinieerd als ‘micro-ondernemingen’. Bedrijven met 10 tot 49 medewerkers zijn ‘kleine ondernemingen’ en bedrijven met 50 tot 249 medewerkers zijn ‘middelgrote ondernemingen’. De ‘small businesses’ zijn gevestigd in Paramaribo, Wanica of Commewijne. De gekozen sectorafbakening is: industrie, bouwnijverheid, autosector, groothandel, detailhandel, horeca, transport en communicatie, financiële dienstverlening, toerisme, zakelijke diensten en overige diensten.

Het effect verschilt per sector en bedrijfsgrootte
Het effect van de coronacrisis blijkt per sector te verschillen. De autosector, de sector transport en communicatie, de detailhandel, het toerisme en de horeca zijn het meest geraakt. De crisis treft de zelfstandige ondernemers en de micro- en kleine ondernemingen het hardst waarbij geldt dat hoe kleiner het bedrijf, hoe harder de klap. Ruim 75% van de bedrijven met  minder dan 20 medewerkers heeft liquiditeitsproblemen (op korte termijn niet genoeg middelen om kortlopende schulden te betalen) en heeft vaak beperkt toegang tot formeel krediet.

De meeste micro- en kleine ondernemingen hebben direct aan het begin van de corona-maatregelen werktijdverkorting en vergaande maatregelen als opschorting van loon en ontslag toegepast. Deze bedrijven zijn ook als eerste gestopt met het inhuren van tijdelijke medewerkers of onderaannemers.

Paramaribo als minst getroffen district
De coronacrisis komt niet overal even hard binnen in de drie districten. De ‘small businesses’ uit Paramaribo lijken het minst getroffen te zijn. De bevraagde ondernemers uit het stadsdistrict zijn overwegend actief in sectoren waar onder andere de mogelijkheid bestaat om te telewerken. Ten minste 65% van de geïnterviewden in Wanica en Commewijne zit door de coronapandemie in een lastig parket. Het lijkt er daarmee op dat de ‘small businesses’ in Paramaribo de crisis beter (kunnen) doorstaan dan hun collega’s in deze twee districten. Als dit iets aantoont, is het dat elk van de districten verschillend economisch beleid nodig hebben. 

Stappen naar herstel
Reeds 81% van de geïnterviewden heeft zijn of haar website of social media pagina’s vernieuwd en aangepast voor klantcontact en voor online verkoop. Door de corona-maatregelen hebben deze ondernemers online winkels of internetetalages (storefronts) aangemaakt waarin klanten producten of diensten kunnen kopen. Het afgelopen halfjaar heeft 60% van de ‘small businesses’ haar online contacten met klanten vergroot en 15% biedt nu diensten of producten online aan. Ruim 87% van de ondervraagden wilt het komend halfjaar zijn of haar ICT-middelen verbeteren. Opmerkelijk is dat maar 11% onder hen daarbij ook zal investeren in cyber security. 

Onzekerheid maakt plaats voor optimisme 
‘Small businesses’ zijn veerkrachtig, ook in tijden van crisis. De aanvankelijke onzekerheid bij de ondernemers over de duur van de coronacrisis lijkt voorzichtig plaats te maken voor groeiend optimisme. Ten minste 66% van de bevraagde ondernemers is positief gestemd over zijn of haar toekomst en slechts 21% onder hen voorziet het komend halfjaar een faillissement als de huidige omstandigheden doorzetten. Ruim 53% van de entrepreneurs verwacht na het opheffen van de corona-lockdown een ‘anderhalve-metersamenleving’ met nieuwe commerciële kansen waarin hij of zij de consumenten tenminste kent.

Vincent Roep
Advertenties