Column: Vals optimisme
18 Jun 2020, 00:59
foto
Er wordt gevoetbald met 'fake publiek'. De tribunes worden zelfs aangekleed om de indruk te wekken dat er publiek aanwezig is. (Foto: hln.be)


Er schijnt maar geen eind te komen aan de Covid-19 pandemie die de wereld nu al ruim een half jaar teistert. Bedrijven gingen over de kop, anderen zagen zich genoodzaakt tijdelijk de deuren te sluiten, sportcompetities werden gestaakt, weer anderen werden geschrapt en enkelen die op de agenda stonden, werden verschoven naar het komende jaar. Scholen werden gesloten en het sociale leven kwam stil te liggen. Kortom alles werd gestagneerd vanwege Covid-19. En als dat nog niet genoeg is, is de rode draad in dagbladen, internetsites en zelfs op social media: Covid-19. Velen geven aan dat ze het al beu zijn. Een jongere vroeg zich af: wat zal ik doen na corona? Actieve sporters willen graag weer de draad oppakken en sportliefhebbers hunkeren naar de hervatting van internationale sportcompetities.

Duitsland heeft de spits afgebeten om de voetbalcompetitie te hervatten. Men wil terug naar het normale leven, maar dat is een farce, want er wordt gevoetbald zonder publiek. Italië, Spanje en Engeland zijn gevolgd en er worden geluidsopnames afgespeeld om de spelers het gevoel te geven dat ze aangevuurd worden. De tribunes worden zelfs aangekleed om de indruk te wekken dat er publiek aanwezig is. Dit is gewoon puur bedrog of zoals het tegenwoordig gezegd wordt: Fake. We zijn niet gebaad bij bedrog, want dat zal geenszins de beleving verhogen. Het is ronduit belachelijk om te doen alsof er publiek aanwezig is, terwijl de betrokken actoren dondersgoed weten dat de tribunes leeg zijn. Men wil doen alsof er niets aan de hand is, terwijl we nog niet uit de crisis zijn. De feitelijke situatie is dat de pandemie nog niet voorbij is en dat de autoriteiten zich ervan bewust zijn dat het niet verantwoord is om publiek toe te laten en het publiek zich nog niet vrij voelt om weer wedstrijden bij te wonen. Leven met mondkapjes op, sociale afstand, geen omhelzingen etc., dat is het nieuwe normaal.

Natuurlijk kunnen we niet leven zonder hoop. Hoop doet zelfs leven! Maar heeft het zin om ijdele hoop te koesteren of om Covid-19 te negeren? Het lijkt alsof invloedrijke figuren in grote landen liever vandaag dan morgen terug willen naar de orde van de dag. Natuurlijk is het niet prettig dat heel wat activiteiten geen voortgang vinden, maar zoals ik het eerder al stelde is het belangrijker om veilig te zijn dan erop uit te zijn om voor financieel gewin, mensenlevens op te offeren. China heeft nu te maken met een terugslag in de bestrijding van het virus, hetgeen duidelijk maakt dat we niet te optimistisch moeten zijn. Er zal tijd erover heen gaan voordat de sportindustrie weer op gang komt. Intussen moeten we beseffen dat Covid-19 de wereld heeft veranderd.

Mireille Hoepel
Advertenties