Nieuwe coalitie: Door inspraak land uit slop halen
10 Jun, 02:51
foto


Alleen door inspraak en gezamenlijk optreden zal Suriname uit het slop worden gehaald. Dit vinden de VHP, ABOP, NPS en PL die een samenwerking zijn aangegaan. Dinsdag zijn ze begonnen met de eerste consultaties met diverse maatschappelijke organisaties. De samenwerkende politieke partijen willen hiermee transparantie bevorderen en beleid maken op basis van de noden van het volk.

Tijdens de consultaties geven de organisaties hun visie over de actuele financieel-economische problematiek en de onzekerheden die hiermee gepaard gaan. Hen is ook gevraagd met concrete oplossingsvoorstellen te komen en aan te geven wat zij verwachten van de nieuwe regering. Vanwege de stringente maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie werden de consultaties  via video conference gehouden vanuit de vergaderzaal van de VHP.

Allereerst is gesproken met de bedrijfsleven organisaties VSB, ASFA en Akmos, alsmede met de Surinaamse Bankiers Vereniging. De politieke partijen zeggen in een verklaring dat in een openhartige sfeer presentaties werden gehouden over de financieel-economische problematiek en de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid in het land. Uitgebreide informatie over de gezondheidszorg werd eveneens gepresenteerd door de Medische Zending, met veel aandacht voor de Covid-19 situatie in het binnenland.

De inzichten van de verschillende organisaties zullen worden meegenomen bij de opstelling van het regeerprogramma en in de beleidsintentie van de verschillende ministeries. Deze consultaties maken onderdeel uit van het voornemen van de coalitie om breed draagvlak te creëren voor het te voeren beleid. De crises waar het land voor staat, kunnen alleen door gezamenlijke inspanning worden aangepakt. Daarbij is het goed als partijen ook goed inzicht hebben in elkaars wensen en
verwachtingen.

Coalitieleiders zijn uitermate tevreden met de consultaties op de eerste dag, die gekenmerkt werden door openhartigheid, professionaliteit en de bereidheid om met deze coalitie serieus en met daadkracht te werken aan de oplossing van de bestaande problemen. 
Advertenties